Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Analys Follicum: Första studie på skalp synad

Detta är en betald analys på uppdrag av Follicum utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Resultaten från den första kliniska studien med FOL-005 mot håravfallsbehandling tyder på effekt mot håravfall. Follicum avser fortsätta utvecklingen i längre studier med den nyutvecklade användarvänliga formuleringen.  

Follicum utvecklar nya läkemedel mot håravfall och oönskad hårväxt. Just nu genomförs de första kliniska studierna på människa.

Studie gav resultat

Den nyligen avslutade studien, där bolagets kandidat FOL-005 för behandling mot håravfall för första gången utvärderats på skalp på människa, visade på en hårtillväxt på motsvarande cirka 4 procent. Även om inte effekten var statistiskt signifikant var ”missen” hårfin (p=0,078). Andra parametrar, som en ökad andel hår i tillväxtfas tyder på en biologisk effekt, vilken ger stöd åt verkningsmekanismen hos FOL-005.

Klinisk utveckling fortsätter

Vi tolkar dessa tidiga resultat som konstruktiva mot bakgrund av en liten och kort studie på tre månader, med endast tre behandlingar per vecka. För att erhålla ett tydligare svar om behandlingens effekt och i någon mån kunna jämföra utfallet med data för etablerade behandlingar, behövs dock utvärdering göras under en längre tid. Bolaget avser att fortsätta den kliniska utvecklingen i längre studier och med en ny användarvänlig formulering. Innan dess behövs en kortare preklinisk säkerhetsstudie.

Diabetesprojekt parallellt

Parallellt pågår utvecklingen av diabetesprojektet FOL-014 som visat lovande resultat i prekliniska studier. Vi ser ett intressant potentiellt värdehöjande nyhetsflöde den närmaste tiden i form av resultat från utvärdering av effekt i prekliniska sjukdomsmodeller för diabetes samt val av läkemedelskandidat.

Emission framgångsrik

Emissionen i somras var framgångsrik och bolaget kan tillföras ytterligare cirka 15 MSEK om utestående teckningsoptioner, med teckningsperiod i början av 2019, utnyttjas fullt ut. För att starta nya kliniska studier behövs ytterligare finansiering. Möjliga framsteg i diabetesprojektet kan stärka förutsättningarna i detta avseende.

Motiverat värde

Vi har höjt det motiverade värdet i basscenariot till 5,10 kr per aktie (4,40) efter reviderade antaganden.  

Författare Niklas Elmhammer