Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

Analys: Förlorar EU mer på Brexit, än britterna?

wysiwyg_image

Emellanåt framförs att EU är den verkliga förloraren på Brexit, eftersom de produkter som exporteras till britterna är lättare att ersätta, än det britterna skeppar till EU. Kan det verkligen stämma?

I en tidigare artikel framfördes att britterna inte klarar sig utan EU, eftersom det är den överlägset största exportmarknaden, fem gånger så stor som tvåan USA. Detsamma gällde importen. Detta blir naturligtvis en väldigt ytlig analys, om vi inte granskar vad som exporteras. Emellanåt framförs att britternas export av framförallt militär utrustning, är mycket viktigare för EU än de, framförallt jordbruksprodukter, som EU skeppar till britterna.  

EU skickar maskiner

Granskar vi EU:s exportstatistik till Storbritannien, kan vi snabbt konstatera att den analysen är fel. EU:s största exportprodukt är maskiner och transportutrustning, med 37 procent av totalen. Därutöver finns andra tillverkade produkter på 23 procent och bilar på 11 procent. Det ger totalt 71 procent av exporten. Lägger vi dessutom till de kemiska produkterna på 11 procent, som får betraktas som högförädlade, utgörs 82 procent av exporten till britterna av synnerligen högförädlade produkter. 

Detsamma för britterna

Inte överraskande ser britternas export ungefär likadan ut, men med ett undantag. Här har jag visserligen inte exportstatistik specifikt för EU, utan andelarna gäller totalen, men eftersom EU är överlägset störst kan förmodas att ungefär samma andelar gäller gentemot dem. Även här är maskiner den största produkten, med 24 procent, följt av övriga produkter inom tillverkningsindustrin på 9 procent. Här finns dock också ett viktigt produktområde, som inte är viktigt för EU:s export och det är oljebaserade produkter. Export av bränslen ligger på 9 procent av totalen och råolja på samma andel. Därefter följer medicinska produkter på 7 procent.       

Mat inte stort

Mäter vi exportandelen för mat och dryck, kan konstateras att den utgör 7 procent av britternas export, medan den är 11 procent av EU:s export till Storbritannien. Det är alltså en marginell andel. Merparten är dessutom högförädlade livsmedelsprodukter, med tydliga varumärken och en stark ställning på marknaden, alltså det som aktieplacerare skulle betala höga p/e-tal för att äga.

Och slutsatsen..?

Inte överraskande - ingen vinner, alla förlorar. Britterna är hårt integrerade i den övriga europeiska ekonomin, vilket även gäller omvänt. Det är direkt löjligt att tro, att det går att öka välfärden i Storbritannien genom att bryta upp detta enorma nät av affärskopplingar och istället förlita sig till USA, Kanada, Australien, Indien och övriga tillväxtekonomier. De är dvärgar i detta sammanhang jämfört med EU. 

wysiwyg_image

Britternas export påminner mycket om EU:s export till britterna.

 

Författare Peter Malmqvist