Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Analys: Fortsatt positivt i Europa

wysiwyg_image

Ökningstakten i smittade och avlidna avtar i allt fler länder, däribland Italien. Även Tyskland fortsätter att ha en tydligt positiv trend och visar vägen med en mycket låg andel avlidna.     

I min jakt på vändningsfaktorer i statistiken börjar det faktiskt se allt bättre ut. När rapporteringen nu regelmässigt presenteras i hundratals döda, från att tidigare angivits i procent, är det uppenbart att denna enhet ger mer klick på sajterna än procentsatser. Det är emellertid i procentsatserna i Europa vi bör leta efter trendbrott. Det är politikerna i Spanien, Frankrike och Tyskland som skapar den ekonomiska nedgången genom att stänga ner hela sina ekonomier.   

Tillväxten av smittade mattas i Europa 

Granskar vi Europas ökning i antalet smittade det senaste dygnet var den 13 procent (12 procent igår), vilket är 3 procentenheter lägre än tillväxten per dag de senaste sju dagarna. Italien registrerade en ökning på endast 8 procent (igår 10), vilket är 4 procent lägre än den dagliga ökningstakten senaste veckan. Mäter vi Europa exklusive de tre nedstängda länderna Italien, Spanien och Frankrike blev ökningstakten 14 procent (igår 13), vilket var 5 procentenheter lägre dagsökningen under veckan.

Ökningen av antalet avlidna mattas

Granskar vi den europeiska ökningstakten i antalet avlidna blir slutsatsen också upplyftande. Ökningstakten låg 1 procentenhet under dagen innan, medan Italien låg 2 procentenheter under. Däremot låg Europa, exklusive de tre nedstängda länderna 3 procent högre än dagen innan. Dödsstatistiken är dock generellt ryckig. Jämför vi därför det senaste dygnets ökningstakt med det dagliga veckosnittet låg Europa 4 procentenheter under, medan Italien låg 5 procentenheter under, samtidigt som Europa exklusive de tre nedstängda länderna låg 7 procent under.   

Temporär effekt?

I går ställde jag frågan om den nya positiva trenden var en ”söndagseffekt”. Svaret är nog nej. Den positiva trenden fortsätter, särskilt i Italien. För att komma undan ”endagseffekter” har därför ökningstakten per dag de senaste fyra dagarna, jämförts med förändringen de fyra dagarna dessförinnan. Europa visar då en ökningstakt som minskar med 4 procentenheter (igår 1 procentenhet), medan Italien ligger på minus 3 (noll igår), samtidigt som Europa exklusive de tre nedstängda länderna visar en nedgång på hela 7 procentenheter (1 procentenhet igår). Detta styrker den fallande ökningstakt vi registrerar på dagsbasis. Vad gäller antalet avlidna har Europa en dämpad ökningstakt med 2 procentenheter (noll igår), medan Italiens visar en nedgång på 2 procentenheter (minus 1 igår), samtidigt som Europa exklusive de tre nedstängda länderna visar en minskad ökningstakt på hela 8 procentenheter (samma som igår).

Tyskland fortsatt positivt

Jag har tidigare framhållit Tysklands mycket positiva utveckling, med en mycket låg andel avlidna av antalet smittade. Den håller i sig. Antalet smittade ökade med 11 procent, vilket var en procentenhet lägre än igår och hela 10 procent lägre än tillväxten mätt som daglig ökning under de senaste sju dagarna. Mäter vi ökningstakten i antal smittade per dag de fyra senaste dagarna och jämför med de fyra dagar dessförinnan får vi att ökningstakten har minskat med hela 14 procentenheter (igår 5). Granskar vi däremot ökningstakten i antalet avlidna var den 25 procent, mot 11 dagen innan. Det var ändå 9 procentenheter lägre än den dagliga ökningstakten de senaste sju dagarna. Samtidigt gav den de senaste fyra dagarna en ökningstakt som var 17 procentenheter lägre än ökningstakten fyra dagar dessförinnan. I Tyskland kan vi nog därför ganska säkert säga att ökningstakten i både smittade och avlidna är på väg att mattas. Förhoppningsvis kan det göra att fler uppmärksammar denna utveckling.  

Norden också på rätt väg

Om vi granskar Norden kan konstateras att den positiva trenden håller i sig, men att Danmark drabbades av ett bakslag. Ökningen av antalet smittade det senaste dygnet var 8 procent, vilket var samma som igår, men 1 procent lägre än veckogenomsnittet, vilket indikerar en ganska stabil utveckling. Det ökar möjligheterna för sjukvården att ta hand om de som är allvarligt sjuka. Vi får därtill en nedgång på 2 procentenheter om vi mäter ökningstakten de senaste fyra dagarna och jämför med fyra dagarna dessförinnan. Granskar vi däremot antalet avlidna var ökningstakten ett bakslag. Den visade en ökning på hela 43 procent, på grund av att Danmark ökaade 85 procent. Ökningstakten var dessutom 20 procentenheter högre än den dagliga de senaste 7 dagarna. Granskar vi antalet avlidna de senaste fyra dagarna och jämför med antalet de fyra dagarna dessförinnan, registrerades även här en uppgång på 4 procent. Antalet avlidna i Norden är dock hanterbara 60 personer, motsvarande 0,9 procent av antalet smittade. Det indikerar att sjukvården inte har några problem att ta hand om de som är allvarligt sjuka.    

Och slutsatsen..?

Låt mig referera till Brasilien. I en artikel i Financial Times anges att oppositionen går till häftig attack mot den sittande presidenten. Kritikerna lyfter fram att 220-miljonerslandet har precis samma trend i antalet smittade och döda som Italien. De anser att presidenten inte gör tillräckligt och vill ha åtgärder som begränsar rörligheten i detta jättelika land. Brasilien har 34 döda från coronaviruset. Varje år sker i Brasilien 63000 mord. Det är 174 mord per dag. Det förefaller som om presidenten har en hel del andra problem att ta tag i, innan coronaviruset bör stänga hela landet. Frågan är om coronaviruset egentligen är en global medicinsk kris, eller en psykologisk.

Författare Peter Malmqvist