Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-05

Analys: Klart bättre rapporter än väntat

wysiwyg_image

Rapporterna fortsätter att visa bättre utveckling än väntat. Både vinst och försäljning är stark.

När 40 storbolag lämnat rapport för det första kvartalet kan konstateras att vinstuppgången är hela 24 procent i årstakt. Som vanligt svarar enstaka storbolag för en betydande effekt. Denna gång är det framförallt Volvo som drar upp tillväxten. 

Justerad vinst stark

Räknar vi fram en justerad vinst genom att exkludera de tre bolag som bidragit med störst positiv respektive negativ vinstförändring, redovisar kvarvarande bolag en uppgång på 9 procent. Totalt 63 procent av bolagen har ökat vinsten och medianvärdet för tillväxten är 8 procent. Totalt sett är detta en bättre utveckling än de senaste två kvartalen.   

Klart bättre än prognos

I förhållande till prognoserna enligt SME Infront är utfallet positivt med hela 6,3 procent. Det starka utfallet beror delvis på en engångsvinst i Handelsbanken, men justerar vi mätningen för extremvärden dämpas utfallet mot prognos till 2,9 procent, vilket fortfarande är mycket bra. Totalt 60 procent av bolagen har levererat resultat över förväntan och medianvärdet landar på goda 2,0 procent. Utfallet mot prognos är klart bättre än de senaste två kvartalen.     

Stark försäljning

Granskar vi försäljningsutvecklingen är den också mycket stark. Tillväxten är 8 procent, även om vi mäter medianvärdet. Totalt 83 procent av bolagen levererar stigande försäljning och utfallet mot prognos är också positivt, med 1,6 procent. Valuta har visserligen bidragit positivt, eftersom kvartalsgenomsnittet för US-dollarn mot kronan stigit med 13 procent och euron stigit med 5 procent. 

Verkstad drar

Granskar vi sektorutvecklingen kan konstateras att verkstad och IT/Tele drar upp vinsten markant, räknat i värde, medan byggsektorn och bankerna drar ner. Granskar vi däremot sektorernas mediantillväxt kan konstateras att basindustri, byggsektorn och IT/tele visar negativ tillväxt, medan övriga ligger på plus. 

Och slutsatsen?

Osäkerheten inför rapportperioden var större än tidigare. De två senaste rapportperioderna hade levererat tillväxt, men klart under förväntan. Nu kan konstateras att utvecklingen detta kvartal var klart bättre än väntat och att tillväxten hoppat upp ett par snäpp jämfört med tidigare. 

För vinsttrender se bifogad PDF 

Författare Peter Malmqvist