Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-24

Analys FrejaEID: "Bra trend på kundintaget men lägre omsättning"

Detta är en betald analys på uppdrag av Freja eID Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Omsättning något under vår prognos

Freja eID (tidigare Verisec) redovisade en omsättning för första nio månader på 15,8 MSEK vilket ligger under vår förväntan givet våra tidigare helårsprognoser på 30 MSEK. Ökningen av antal användare har varit god och uppgår i slutet av tredje kvartalet till 67 716 st vilket är mer än en fördubbling jämfört med början av året. Vi noterar också att inflödet av nya tjänster är god och uppgår nu till 225 st. Vi drar ned vår prognos för både 2020 och 2021 vad gäller omsättning då vi inte sett något tydligt avtryck ännu i bolagets omsättning för affärsområdet Freja eID. Vi ser dock positivt på att man har god tillströmning av nya i kunder vilket på sikt kommer ge bra nätverkseffekt då anskaffandet av tjänster kommer underlättas av en stor användarbas. Bolaget har en ”öppen orderbok” på 94 742 st användare som kommer att läggas till då man skrivit ett flertal avtal vad gäller Organisations eID men kunderna ej ännu blivit registrerade.

Bra kundintag och nya tjänster

Freja eID fortsätter teckna avtal med nya tjänsteleverantörer i en positiv takt och nu finns 225 st vid slutet av Q3, samtidigt som bolaget fortsätter teckna avtal med organisationer för sin Organisations eID. Med tanke på hur stor frekvensen är i användandet av Organisations eID jämfört med andra digitala ID-tjänster kommer det bli mycket intressant att se i vilken takt bolaget kan konvertera användare av Organisations eID till användare på andra tjänster som tjänsten erbjuder. Vi ser bolagets erbjudande som ID-tjänst som en intressant kundanskaffningsmöjlighet där man tydligt särskiljer sig från BankID. Om man lyckas skapa en vana att använda Freja eID även i andra sammanhang, är bolaget något mycket spännande på spåret där man också ska kunna se en tydlig intäktsökning som en konsekvens av detta.

Motiverat värde

Den snabba kundanskaffningen är något mycket positivt vilket gör att vi behåller vårt motiverade värde på 75 kr per aktie. Samtidigt ska man vara medveten om att man fortfarande har väldigt lite data att analysera tillväxten av kunder, beteendet hur man använder tjänsten och därför bedömer vi risken som över genomsnittet. Trots att vi drar ned på vår omsättningsprognos ser vi inga likviditetsproblem i närtid då man nyligen tagit upp ett lån på SEK 14m och tillsammans med en kreditlina på SEK 25m har man en kassa inklusive lån som uppgår till SEK 42,5m vilket vi bedömer ska räcka till ett positivt kassaflöde.

Författare Analysguiden