Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-14

Analys FRISQ: Frisk vind in i vården

Detta är en betald analys på uppdrag av FRISQ Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

FRISQ Holding AB är ett nytt bolag på analysguiden. FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en enormt stor marknadspotential. De potentiella besparingseffekterna genom FRISQ system är stora och lockande.

FRISQ har på kort tid gått från ett utvecklingsbolag till att vara på väg till kommersialisering. Bolaget har utvecklat ett system som har potential att verkligen göra skillnad för effektiviteten i vården och därmed generera stora besparingar i vårdsektorn globalt. Vårdsektorn både i Sverige och globalt har stora utmaningar med stigande kostnader som i vissa fall, som Sverige, representerar över 10 procent av BNP. Givet hur den demografiska utvecklingen ser ut lär inte kostnaderna minska utan snarare öka.

Vårdsektorn efter i digitaliseringen

Utöver detta ligger vårdsektorn långt efter i den digital utvecklingen. Det finns visserligen elektroniska journalsystem men i de flesta fall är de både gamla och ger heller inte mycket stöd till verksamheten annat än som ett register. För FRISQ är detta en möjlighet då deras system ger vårdgivaren och patienten en helt annan möjlighet att interagera med varandra samt att det för vårdgivaren ger möjlighet att göra sitt arbete snabbare och effektivare och därmed i förlängningen genererar kostnadsbesparingar.

Samarbeten ökar potentialen

Det nyligen annonserade samarbetet med CGM visar på vikten av samarbeten för att komma in på större kundbaser. I ett svep ger det möjlighet för de 70 000 användarna av CGM:s olika journalsystem att använda Frisq Care. Detta ger större chans att driva tillväxten än att bara gå på olika klinker enskilt. Samarbeten likt denna har potential att ge stora effekter på den tillgängliga kundbasen både i Sverige och Internationellt givet dessa partners existerande kundbas. I förlängningen innebär detta troligen att bolaget kan ta större steg i antalet användare än att bara växa organiskt.

Motiverat värde

Bolaget hade 66 miljoner kronor i kassan vid halvårsskiftet och detta bör räcka en bit på vägen. FRISQ har själva indikerat att de har som mål att nå en omsättning över 225 miljoner kronor 2022 och att de bör ha en EBITDA marginal på 35 - 40 procent. Vi har modellerat med tre olika scenarion för FRISQ. I vårt basscenario får vi ett aktievärde på 24,90 kronor per aktie och i vårt bullscenario och bearscenario blir respektive värde 39,70 och 9,90 kronor per aktie.

 

Författare Mats Hyttinge