Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-24

Analys Frisq: Statligt erkännande skapar möjligheter

Detta är en betald analys på uppdrag av FRISQ Holding utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Eftersatt digitalisering inom vården ger stor potential för tillväxt

Enligt SCB var hälso- och sjukvårdens andel av BNP i Sverige hela 10,9% under 2016 och kostnaderna för hälso- och sjukvård ökade det året med 4,2%. Att dessa kostnader växer fortare än BNP är inte hållbart, och nuvarande kostnadsutvecklingen indikerar att effektiviteten måste öka dramatiskt. Annars riskerar vi att hamna i en situation där man antingen behöver höja skatter och avgifter, eller inte kommer kunna ge alla patienter lika bra vård i fortsättningen. Digitaliseringen inom hälsovårdssektorn har inte kommit så långt som i många andra sektorer. Det som varit mest synligt har varit de läkarappar som dykt upp på marknaden. Dessa appar är dock inte alls inne på samma marknad som FRISQ och kan därför inte räknas som konkurrenter.

Då FRISQ utvecklar digitala tjänster för personcentrerad vård och ger ett stöd till vårdpersonal, ligger bolaget helt rätt i den digitaliseringsvåg som nu kommer. Den eftersatta digitaliseringen ger en stor potential för tillväxt, och utöver detta drivs tillväxten även av en ökad patientnytta. Nedanstående diagram sätter denna besparingspotential i relation till kostnaderna för svensk hälso- och sjukvård, som väntas växa till 714 mdkr år 2025. Detta illustreras av den övre blå linjen i diagrammet. Den grå streckade linjen visar hur en årlig ökning i linje med de 2% per år BNP väntas växa ser ut. Enligt en studie från McKinsey finns det potentiella besparingar på 180 mdkr om året att vinna på digitalisering av sjukvården.

FRISQ har gått från att vara ett rent utvecklingsbolag till att nu fullt ut kommersialisera sin produkt. I dagsläget har bolaget ett antal offentliggjorda projekt som befinner sig steget före utrullning sker hos kund. Det gör att det är troligt att intäkter kan börja komma under de närmaste åren. Det är dock inte troligt med större intäkter inom en snar framtid då dessa just nu främst kommer från pilotprojekten. Utvecklingen kommer troligen att vara ganska binär, dvs intäktstillväxten kommer att infalla ryckigt när t ex större landsting lägger in order eller när samarbeten inleds. Dessa samarbeten ger möjlighet att snabbare få en kundbas att bearbeta, vilket är positivt då dessa kunder troligtvis också kan bearbetas i större enheter.

Ny statlig studie identifierar FRISQ som unikt i att klara kraven i patientkontraktet

FRISQ har genom sin mjukvarulösning som tekniskt ligger i framkant möjlighet att utnyttja den förändring som är på gång och delvis även att driva den. I början av april presenterades den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Här identifierades FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet. Vi tar detta som en bekräftelse på att FRISQ är väl positionerat för den digitaliseringsvåg som nu kommer inom hälso- och sjukvården. Som exempel på det senare kan nämnas att Region Stockholm i dagsläget håller på med en upphandling av en kombination av journalsystem och vårdplanslösning, likt det FRISQ erbjuder. Man visar här tydligt att man efterfrågar en lösning som går hand i hand med det bolaget erbjuder. Det är en miljardupphandling, med över 50 000 potentiella vårdpersonalsanvändare och över 2,3 miljoner patienter.

Rådande värderingsmultiplar ger uppsida vid framgångsrik lansering

Bolaget har potential att växa kraftigt genom att lösningen är globalt skalbar, samt väntas ge höga marginaler. Under 2019 fortsatte bolaget att bygga sin organisation och antalet anställda fördubblades till 33 vid årsskiftet. Den nya säljorganisationen har kommit på plats och flera nya licensavtal har tecknats bland annat med Capio. Vidare sticker avsiktsförklaringen med ett ledande universitetssjukhus i USA ut som en extra positiv händelse under fjolåret. Bolaget står fast vid sin omsättningsprognos om 225 miljoner kronor för Norden år 2022, dock lämnas av kommersiella skäl ingen tidpunkt för break-even.

Rejäl uppsida i aktien

Amerikansk statistik över värderingen av noterade SaaS-bolag (Software as a Service) visar att medianvärderingen har varit ett bolagsvärde uttryckt som multipel av omsättningen på 5,7 under de senaste fem åren. Detta illustreras av nedanstående diagram. Man bör dock beakta att värderingsmultiplarna bland noterade SaaS-bolag varit lägre på de nordiska börserna än på de amerikanska. Rådande värderingsmultiplar för SaaS-bolag i kombination med FRISQ:s omsättningsmål på 225 mkr år 2022 visar att det finns potential för bolaget att nå en miljardvärdering vid framgångsrik lansering av FRISQ Care. Vi upprepar vår riktkurs på 18,6 kr per aktie i vårt basscenario, vilket indikerar tydlig uppsida vid lansering av systemet FRISQ care.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.