Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-07

Analys FrontOffice: Hög förväntad avkastning

Detta är en betald analys på uppdrag av Front Ventures utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Dessutom finns en konsultverksamhet inriktad på företagsrekonstruktioner. Härigenom får bolaget kontakt med potentiell investeringar i ett tidigt skede.

FrontOffice Nordic AB investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i turnaround-case och i tillväxt­bolag. De helägda dotter­bolagen KROSS och Svensk Företagsrekonstruktion är en konsultverksamhet, som hjälper företag med obeståndsproblematik. Härigenom analyserar de en stor mängd företag, som är i behov av hjälp med en turnaround. FrontOffice får genom detta direktinsyn i olika bolag och kan investera i de företag som de anser har potential för en bedtydande värdeökning.

Satning på Fintech

I bolagets portfölj finns även tillväxtbolag med fokus på Fintech, vilka har fokus på att uppnå snabbare, säkrare och min­dre kostsamma penga­flöd­en, relativt många av dagens system. Detta sker genom att arbeta med block­kedjor (blockchains). Invest­eringarna utgörs av bolagen FTCS och Quickbit, som båda har goda förutsättningar att få fäste på sina respektive marknader. Detta framgår inte minst av FTCS:s avtal med Banko BS2, med ett värde på upp till 300 miljoner kronor per år. Vår be­döm­­ning är att värde­­ökningen på investeringen i FTCS närmar sig 100 pro­cent och har alltså varit en mycket bra investering. QuickBit är ett svenskt publikt bolag, som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchains.

Investeringsportföljen väger tungt

I vår värdering av FrontOffice har vi summerat värdet på koncernens affärs­områden uppdelat på en investerings- respektive konsultverksamhet. I basscenariot utgör investerings­­­portföljen cirka 81 procent av rörelsevärdet. Värdet per aktie beräknas genom att från detta värde subtrahera koncernens nettoskuld och koncern­gemensamma kostnader för kommande 12 månader.

Motiverat värde

I vårt basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 2,60 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en sub­stansrabatt på 5 procent relativt vårt bedömda substans­värde på portföljen. Genom­­snittlig sub­stans­rabatt bland listade invest­ment­­bolag är 9 procent. Avvikel­sen är motiverad genom värdet på konsultverk­samheten.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.