Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

Analys FrontOffice: Överraskar på uppsidan

Detta är en betald analys på uppdrag av Front Ventures utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

FrontOffices innehav QuickBit gör framsteg med kraftigt ökade intäkter och höjd lönsam­het under oktober-december. Detta till följd av lanseringen genom introducentnätverk. Samtidigt ökar bolaget sitt innehav inför en eventuellt kommande listning av QuickBit. Aktien handlas till en rabatt om 53 procent mot det av oss beräknade substansvärdet. Denna rabatt bedöms omotiverat stor.

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest­eringar. Dessutom finns en konsultverksamhet inriktad på företagsrekonstruktioner. Härigenom får bolaget kontakt med potentiell investeringar i ett tidigt skede.

Mycket fokus

Sedan senaste analysen har det varit mycket surr kring QuickBit (QB) och det med all rätt. Under den andra halvan av 2018 har intäkt­erna ökat markant och för perioden oktober – december 2018 visade QB upp en omsättning om 477 MSEK till ett positivt nettoresultat om 3 MSEK. Den kraftiga tillväxten förklaras av lyckosam lanseringen genom flera introducent­nätverk/affiliatenätverk som hjälper bolaget att nå ut och implemen­tera sin teknik hos e-handlare globalt.

Volymerna ger plusresultat

Volymerna är alltså uppe på nivåer där bolaget gör lite drygt break-even tidigare än vad vi hade räknat med. Detta är helt klart en positiv nyhet och vi tar därmed också upp prognoserna för QB. Vi justerar också upp det uppskattade värdet till 225 miljoner kronor, från tidigare 146 miljoner kronor. FrontOffice har också ökat sin andel i bolaget till 10,3 procent inför en eventuellt kommande listning på NGM.

Tyst om FTCS

Samtidigt har det varit tyst kring bolaget största innehav, FTCS. Hur projektet med Banko BS2 i Brasilien fortlöper är således okänt. Till vår vetskap har heller inga nya projekt tecknats. Vi behåller dock vår positiva syn på FTCS och lämnar värderingen oförändrad på 464 MSEK.

Orderbok växer

Samtidigt har inte Svensk Företagsrekonstruktion (SFR) levererat en orderbok i linje med våra förväntningar, vilket innebär att vi tar ner det motiverade värdet till 10,1 MSEK (15,1). Dock skall nämnas att FrontOffice realiserat en vinst om 1,4 MSEK i Samtrygg, motsvar­ande en fin avkastning om 70 procent. Det påvisar bolagets förmåga att identifiera även kortsiktiga investeringar.

Motiverat värde

Netto­effekten av alla justeringar i innehaven, samt uppjusterade koncern­gemensamma kostnader efter fjärde kvartalet 2018, innebär att det motiverade värde per aktie sjunker till 2,10 kronor från tidigare 2,60 kronor. Värderingen avser vårt basscenario och för de kommande 6 - 12 månaderna. Värdet på 2,10 kronor per aktie motsvarar en rabatt på 17 procent relativt vårt bedömda substans­värde, då inkluderat konsultverksamheten. I rådande stund är substansrabatten 53 procent, vilken vi anser är omotiverat stor. 

Författare Markus Augustsson