Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Analys GHP: Bra marginal i sikte

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP Specialty Care utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

GHP fortsätter leverera bra tillväxt, i linje med vår prognos. Bolaget nådde dock inte ända fram vad gäller lönsamheten. Expansion har skapat en bra grund att fortsätta växa på samtidigt som det nu finns goda möjligheter att förbättra marginalerna. 

Under helåret 2019 redovisade GHP försäljningsintäkter om 1 313 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 17 procent, varav 14 procentenheter var organiskt. Utfallet var i linje med vår prognos. EBITDA-resultatet på 150,4 miljoner kronor var dock en bit under får prognos på 176,0 miljoner kronor. Under året har lönsamheten pressades av engångsposter och andra kostnader relaterade till insatser för att stärka positionen på viktiga huvud­marknad­er, så som Sverige men även Kuwait och Danmark.

Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick tillväxten till 11,0 procent på årsbasis, varav 6,8 procent organiskt. Samtliga tre segment växte även om Norden var den främsta källan till tillväxt. Det redovisade EBITDA-resultatet blev 41,3 miljoner kronor motsvarande en marginal på 11 procent. Justerat för IFRS 16 kom resultatet in på 26,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras mot 35,5 miljoner kronor samma kvartal före­gående år. Samtidigt har förändringar i intäktsredovisning i Förenade Arabemiraten (UAE)haft en negativ effekt på resultatet i fjärde kvartalet 2019 med cirka -10 miljoner kronor. Vidare fortsätter uppstarten av ortopediska kliniken i Stockholm och expansion i Danmark att hämma lönsamheten.

GHP har byggt en bra grund att fortsätta växa på framöver. Vi tror också att lönsamheten kan börja klättra allteftersom kapacitetsutnyttjan­det ökar och kostnader för expansionsåtgärden reduceras. Med anledning av utfallet för det fjärde kvartalet 2019 och att flera kliniker fortfarande är i uppstartsfas har vi justerat ned intäkter och EBITDA-resultatet för helåret 2020 en aning. Efter våra justeringar beräknas ett motiverat värde per aktie till 18,1 kronor (tidigare 18,9) i basscenariot för de kommande 6-12 månaderna.

Författare Markus Augustsson