Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Analys GHP: Inledde året med ett rekordkvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP Specialty Care utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

GHP Speciality Care levererade ett mycket bra kvartalsresultat, det bästa i bolagets historia med mycket stark organisk tillväxt. Bredden var stark då alla tre segment visade upp en resultatförbättring.

Intäkterna ökade till 383,1 MSEK (330,4 MSEK) och resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (15,1 MSEK). Osäkerheten framöver med Covid-19 gör dock att bolaget kortsiktigt förväntar sig en betydande negativ finansiell påverkan under kommande kvartal då bolaget kommer ha svårt att uppnå tillräcklig effektivitet i verksamheten. Vi bedömer dock att detta är en kortsiktig effekt och att det framöver kommer finnas ett uppdämt vårdbehov som kommer gynna GHP.

Kraftig vinsttillväxt under Q1

GHP levererade ett kvartal med rekordhöga intäkter, upp 16% i årstakt. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med hela 40%. Första kvartalet 2020 var relativt förskonat från effekterna av Covid-19 och bådar gott inför framtiden.

Covid-19 tynger kommande kvartal

I spåren av Covid-19 har uppskjuten vård och inställda besök gjort att det skapats en obalans i planeringen och utförandet av vård. Detta medför en negativ påverkan på lönsamheten, varför bolaget flaggar för att kommande kvartal kommer att påverkas klart negativt. Men tillväxten tillbaka redan 2021 När vi blickar framåt kommer det finnas ett uppdämt behov av vård, vilket gör att GHP så småningom återgår till normal verksamhet. Vi bedömer dock att bolaget inte växer något under innevarade år utan att tillväxten är tillbaka först under 2021.

Motiverat värde

Vårt värderingsintervall ligger mellan 13–27 kronor med ett motiverat värde på bolaget på 16,50 kronor per aktie. 

Författare Analysguiden