Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-26

Analys GHP Specialty Care: Stark trend bekräftas

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP Specialty Care utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Med två starka kvartal i ryggen ser GHP ut att ha lämnat fjolårets svacka bakom sig. Den senaste kvartalsrapporten var den resultatmässigt starkaste inledningen på ett år hittills i bolagets historia. Ledningens ansträngningar för att vässa den nordiska verksamheten har således omgående burit frukt. EBITDA-marginalen steg till 9,3 procent (7,0) trots att jämförelseperioden motsvarande kvartal 2017 var relativt stark.

En annan tydlig ljuspunkt var en organisk tillväxt på närmare elva procent i kvartalet. Ett starkt momentum kombinerat med förväntad kommande expansion bidrar till att vi höjer omsättningsprognosen med tre respektive fem procent för 2018 och 2019. En stärkt ställning hos försäkringsbolagen ger förutsättningar för att det nya segmentet Vårdsamverkan ska bli vinstgenerande inom en inte alltför avlägsen framtid (vi spår 2019). Det finns också en tydlig hävstång i den internationella verksamheten, där GHP driver kliniker i Förenade Arabemiraten med låga fasta kostnader. GHP jagar nya affärer i regionen och det kan ge ytterligare uppsida till våra prognoser. Risker i våra prognoser är om GHP:s planer för att expandera kapacitet i viktiga kliniker i Norden inte kan genomföras i önskad takt, men den starka inledningen på året ger en god grund.

Vi höjer det motiverade värdet i basscenariot till 11,6 kronor (10,2). Givet att våra prognoser kan infrias bedömer vi att GHP värderas till attraktiva multiplar för 2019. Ett bra utrymme för en återhämtning i marginalerna ger goda förutsättningar för en uppvärdering.

Författare Niklas Elmhammer