Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Analys GHP: Stark tillväxtkurva

Detta är en betald analys på uppdrag av GHP Specialty Care utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

GHP fortsätter visa upp en stark tillväxttrend även under årets inledande kvartal. Vi höjer därför intäktsprognosen. En relativvärdering pekar på potential i aktien och eventuella nya avtal i Mellanöstern är därtill en möjlig värdedrivare.

GHP Specialty Care är en sjukvårdskoncern som inriktat sig på specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden. Klinikerna inom finns inom ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Kunderna kan delas in i offentliga avtalskunder (landsting och försäkringskassor), privata försäkringsbolag och privatpersoner.

Stark tillväxt

GHP levererade under första kvartalet återigen stark tillväxt (+18 %), vilket var över våra förväntningar. Drivkrafter var en stark utveckling i de nordiska klinikerna (+14 %) bland annat präg¬lat av en stark efterfrågan från försäkringskunder. Vårdsamverkan, som är särskilt inriktat mot dessa kunder, växte med 170 procent på grund av det nya omfattande avtalet med Trygg Hansa.

Ny redovisningsregler

Rapporteringen präglas i hög grad av övergången till IFRS 16 vilket har en starkt positiv påverkan på EBITDA-resultatet (+46 procent i kvartalet) samtidigt som nettoskulden också stiger påtagligt. Det justerade EBITDA-resultatet, exklusive IFRS 16, uppgick till 28,8 MSEK (25,8) vilket var i linje med vår prognos.

Stockholm dämpar

Att resultatökningen var relativt dämpad trots en iögonfallande tillväxt beror mer specifikt främst på lägre lönsamhet och högre kostnader för vissa enheter i Stockholm vilket vi bedömer delvis är av övergående karaktär. Inom International har färre genomförda aktiviteter medfört lägre omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal 2018 vilket också ger en negativ mixeffekt för koncernen totalt sett.

Stor varion mellan kvartalen

Aktiviteten kan variera ganska mycket mellan olika kvartal men KPI:er ligger kvar på höga nivåer, vilket i så fall borde tala för en återhämtning under resten av året. Bolagets målsättning är att träffa nya avtal i Mellanöstern under 2019 vilket ytterligare skulle stärka tillväxtutsikterna.

Motiverat värde

Vi höjer våra intäktsprognoser med 3-4 procent. Samtidigt lämnar vi vår resultatprognos (exklusive IFRS 16) för 2019 i stort oförändrad då vi räknar med att nya avtal och expansioner av kliniker innebär en viss inkörningsperiod. Vi höjer motiverat värde till 14,5 kr (14,1) efter utdelning med hänsyn till en attraktiv relativvärdering, enligt vår bedömning.

Författare Niklas Elmhammer