Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Analys Goodbye Kansas Group: Inleder året lönsamt med stark tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Goodbye Kansas Group utförd av Analysguiden

Uppvisar kraftig tillväxt och lönsamhet 
Goodbye Kansas Group inleder året starkt och ökar omsättningen hela 54 procent till 90,4 miljoner kronor (58,9) under årets tre första månader, jämfört med samma period föregående år. Det justerade EBITDA-resultat, vilket rensat för engångskostnader kopplat till strukturåtgärder, landar på 4,8 miljoner kronor (-9,5) och bolaget rapporterar ett rörelseresultat på - 14,8 miljoner kronor (-22,9). Bolaget fortsätter därmed trenden av stark tillväxt i nettoomsättningen med tydliga steg mot förbättrad lönsamhet. Kvartalet innebär en EBITDA-marginal på cirka 2 procent och bolaget upprepar sin målsättning om en EBITDA-marginal på 20 procent på sikt, ett mål som ser alltmer troligt ut givet utvecklingen senaste kvartalet. Likt tidigare hänförs en stor del av det starka resultatet till starkt momentum inom affärsområdet Studios, som fortsätter utvecklas starkt. 

Fortsatt starkt momentum inom Visual Content & Brand 
Trendskiftet som kunde skönjas under andra halvåret 2021 inom Visual Content & Brand, som inkluderar bolagets studioverksamhet, fortsätter in i det nya året. Under kvartalet och perioden efter det har bolaget annonserat totalt sex nya ordrar till Goodbye Kansas Studios till ett totalt ordervärde på 58 miljoner kronor där samtliga produktioner redan inletts. VD Peter Levin uppger att tillväxten inom affärsområdet nu är snabbare än marknaden som helhet och efterfrågan är stark både från befintliga och nya kunder. Delförklaringar till tillväxten är bland annat en fortsatt återhämtning inom film- och TV sektorn och hög efterfrågan från spelindustrin. Framåtblickande beskriver bolaget att den transformativa perioden som underhållningsindustrin befinner sig öppnar nya möjligheter såsom metaverse och web 3.0 vilket skapar nya marknadssegment för bolaget att bearbeta. I syfte att möta den starka efterfrågan fortsätter bolaget investera i teknologin och organisationen bland annat genom att utöka antalet frilansare och använda sig av innovativa outsourcinglösningar. 

Mjuklansering av Z-Cut genomförd 
Kvartalet har också inneburit en mjuklansering av den efterlängtade Z-Cut appen. Appen, som utvecklats av dotterbolaget Plotagon tillsammans med Sydkoreanska Naver Z Corporation och plattformen ZEPET, är nu tillgänglig på ett utvalt antal marknader. En bredare lansering planeras så fort bolaget haft möjlighet att noggrant testa och justera applikationen efter feedback från användarna. Potentialen är stor då ZEPETO utgör Asiens snabbast växande avatar-plattform med över 300 miljoner användare globalt. Parallellt med detta fortgår utvecklingen inom affärsområdet Games & Apps av Hello Kitty, som planerats för mjuklansering under det andra kvartalet. Bolaget står därmed inför några spännande månader framöver där mottagandet av dessa två nya spel kan innebära kraftig tillväxt. Inom affärsområdet Vobling minskade omsättningen 21 procent till 2,8 miljoner kronor (3,5) och här har fokus varit på att utöka antalet samarbetspartners för produkten VR Fire Trainer. Arbetet fortgår därtill med försäljningen av Sayduck, som väntas slutföras under 2022.

Författare Analysguiden