Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-13

Analys Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion

Detta är en betald analys på uppdrag av Götenehus Group utförd av Analysguiden

Resultatet lyftes av förvaltningsfastigheter i Q4
Götenehus intäkter under Q4 minskade med 5% och rörelseresultatet ökade till 2,6 mkr jämfört med 1,1 mkr under Q4 2021. Rörelsemarginalen ökade till 0,6% och resultatet efter finansnetto ökade till 25,3 mkr. Av detta avsåg 27,0 mkr orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Antalet sålda bostäder uppgick till 26 (100) och antalet produktionsstarter till 102 (158). Marknaden för villor och fritidshus fortsätter vara utmanande och hela branschen har sett en sjunkande orderingång under H2 2022. Götenehus nya affärsområde Fastighetsutveckling utvecklas positivt och bolagets stabila finanser öppnar för ytterligare förvärvsmöjligheter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022. 

Indikationer att boprisfallet bromsat in
Det finns indikationer bland de svenska hushållen att den kraftiga prisnedgången på bostäder under H2 2022 har bromsat in. Boprisindikatorn från SEB visar att index stigit från -35 till -8 under de senaste tre månaderna. För helåret 2022 uppgick bolagets intäkter till 1 540,1 mkr och rörelseresultatet till 48,3 mkr. Ökade kostnader för material och entreprenad har pressat marginalerna. Antalet sålda bostäder under 2022 uppgick till 222 (623) och antalet produktionsstarter till 485 (646). Villor och Fritidshus har en god orderstock som uppgår till 11 månaders produktionsbeläggning.

Två fastighetsförvärv genomförda under Q4
Målsättningen med det nya affärsområdet Fastighetsutveckling är både att bredda verksamheten och samtidigt skapa en långsiktigt mer stabil och lönsam koncern. Ambitionsnivån är hög och man vill på sikt växa beståndet av fastigheter under förvaltning till flera miljarder kronor. I oktober förvärvade bolaget två kommersiella fastigheter värda 530 mkr i Skövde och Trollhättan. Dessa fastigheter har också utvecklingsmöjligheter för bostäder vilket ger positiva synergier. I samband med förvärvet emitterades 30 miljoner nya aktier till kurs 4,00 kr. Denna emission och den innehållna utdelningen har lett till ett ökat eget kapital per aktie på 4,07 kr. Vi höjer vår riktkurs för Götenehus till 4,50 kr (tidigare 4,20 kr) baserat på en jämförande värdering. På lång sikt ser vi ett fortsatt stort behov av bostäder på den svenska marknaden, vilket tillsammans med Götenehus stabila finansiella ställning gör bolaget väl rustat för framtiden. 

Författare Analysguiden