Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-30

Analys Gullberg & Jansson: Kraftig tillväxt trots orolig omvärld

Detta är en betald analys på uppdrag av Gullberg & Jansson utförd av Analysguiden

Stabil första kvartal omsättningsmässigt
Fin start på året för Gullberg & Jansson med omsättning som landade på 98,3 miljoner kronor (64,4). Det motsvarar en omsättningstillväxt med hela 53 procent, i jämförelse med samma period året innan. Intäktsdrivaren första kvartalet var Nomacobolagen, som redovisade 23,3 miljoner kronor. Exkluderar vi Nomacobolagen landar Gullberg & Janssons omsättningsökning på 16 procent, vilket ligger bara en procentenhet under våra förväntningar. Historiskt sett har Gullberg & Janssons första kvartal kännetecknats som årets svagaste, då omsättningen har utgjort mellan 10–17 procent av årsintäkterna. Tittar vi på våra omsättningsprognoser satta för 2022 motsvarar kvartalets redovisade omsättning över 23 procent av årets prognostiserade omsättning. Sammantaget redovisar bolaget fortsatt stabila intäkter.

Fortsatt god efterfrågan trots omvärldsläget
Under kvartalet uppgick EBITDA-resultatet till 15,4 miljoner kronor (14,6) vilket innebär en marginal på 15,6 procent (22,7). Rörelseresultatet landade på 10,7 miljoner kronor, något lägre i jämförelse mot samma period året innan (14,5). Försämrade rörelseresultatet detta kvartal förklaras dels av valutaeffekter och höjda inköpspriser, dels av en förändrad intäktsmix. Detta härleds till grönyta segmentet, som står för en stor del av bolagets omsättning och säljer produkter som generellt har lägre marginaler. Detta innebär att påverkan på rörelsemarginalen kommer synas även när omvärldsfaktorerna avtar. Rörelseresultatet påverkas även av en goodwillavskrining på 4,7 miljoner kronor, som härleds till förvärvet av Nomacobolagen.

Bolaget har ingen relation till vare sig Ryssland eller Ukraina affärsmässigt men den stora konflikten i Europa påverkar, likt för många andra bolag, verksamheten. Förseningar eller brist av varor från bolagets leverantörer samt prisökningar kan orsakas till följd av omvärldsläget. Den ökade inflationen kan även påverka konsumenters vilja att investera i vissa av bolagets affärsområden. Däremot är det inget vi kan se i dagsläget då efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt god.

Uppsida på aktiekursen trots sänkta prognoser
Åren som har varit har präglats av en exceptionell tid för aktiemarknaden och inte minst för Gullberg & Jansson. Den extrema tillväxten som bolaget har haft senaste åren blir tuff att jämföra sig mot. Efter rapporten gör vi mindre justeringar på kostnadssidan samt sänker den förväntade omsättningstillväxten en procentenhet. Detta motiveras av bland annat höjda kostnader från leverantörer samt konjunkturläget som vi befinner oss i idag. Med en diskonteringsränta om 11 procent, och de små justeringar i våra prognoser så landar kursen på 72,5–77,0 kronor (90,4–96,1) på 12–18 månaders sikt. Detta innebär en uppsida på 18–25 procent mot dagens aktiekurs.

Författare Analysguiden