Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

Analys Gunnebo: Ny struktur ger bättre läge

Detta är en betald analys på uppdrag av Gunnebo utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Gunnebo har en hel del att bevisa. Tillväxten har varit svag och lönsamheten lider. Bolaget har avyttrat problemområden och strukturerat om rörelsen för ett ökat fokus på tillväxt och lönsamhet. I vårt basscenario ser vi ett värde på 29,40 kronor per aktie.

Gunnebo är en global leverantör med ett brett erbjudande inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet samt säkerhetsrelaterade tjänster. Företagets kunder finns inom bank, handel, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Svag utveckling senaste åren 

Säkerhet genomsyrar allt i Gunnebos verksamhet. Gunnebo har under ett flertal år kämpat med både tillväxt och lönsam­het. Efter en svag utveckling under 2017 har bolaget insett att något borde göras för att få upp tillväxt och lönsamhet. Lön­sam­heten förbättrades visserligen långsamt innan 2017 och närmade sig bolagets uppsatta mål om sju procent EBIT-marginal, vilket uppnåtts exklusive eo-poster för helåret 2016. Den organiska tillväxten har däremot varit svag under de senaste åren.

Franska rörelsen avyttrad

Under juli 2018 meddelade bolaget att det avser att avyttrat rörelsen i Frankrike som har påverkat mest negativt över. Avyttringen stängdes i december 2018. Bolaget har identifierat att för att få ordning på tillväxt och lönsamhet bör stora förändringar genomföras, vilket nu har initierats. I samband med att den tänkta avyttringen som kommunicerades i juli 2018 har bolaget även vridit sin organisation och det strategiska fokuset mot utvecklingen för affärsområdena istället för ett geografiskt fokus. Ser man på hur det bästa affärsområdet Entrance Control har utvecklats är det troligen en bättre strategi. Detta affärsområde är det som genom åren har haft den mest autonoma rörelsen i koncernen och har utvecklats klart bäst.

Svaga rapporter har pressat

Aktiekursen har utvecklats klart negativt på en rad svaga rapporter sedan mitten av 2017. Bolaget har arbetat fram lösningar, däribland avyttringar och affärsområdesfokus. Det är klart att problemen inte löses på kort sikt, men vi anser att aktien har fallit för mycket given den långsiktiga potentialen även om risken fortfarande är stor givet historiken. Det är tydligt att marknaden ännu inte riktigt har tillräckligt förtroende att de åtgärder som bolaget har vidtagits kommer att ge resultat på medellång sikt.

Motiverat värde

Vi initierar bevakning av Gunnebo med en riktkurs i ett basscenario på 29,40 kronor per aktie. Det finns en del utmaningar på medellång sikt som gör att kursen fortsatt kommer att vara volatil under 2018 och 2019.

Författare Mats Hyttinge