Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-10

Analys Hanza: Bra läge för långsiktiga i undervärderat tillväxtbolag

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA Holding utförd av Analysguiden

Fortsatt mycket hög tillväxttakt under Q1

Kontraktstillverkaren Hanza inledde 2022 i nästan samma goda stil som 2021 avslutades. Den organiska tillväxten under första kvartalet var hela 26 procent, ner en aning från 30 procent under fjärde kvartalet. Inklusive förvärv ökade omsättningen med 45 procent till 824 miljoner kronor (567) och ebita-marginalen exklusive engångsposter var oförändrad vid 5,0 procent. Segment Huvudmarknader fortsatte att leverera en stark marginal (7,8 procent) trots ett nollresultat i tyska Beyers som förvärvades i slutet av fjolåret. Segment Övriga marknader uppvisade inte oväntat en svag lönsamhet (1,3 procent) relaterad till genomförda tillväxtinitiativ, fabriksflytt, kapacitetsbrist samt kraftiga störningar på grund av till pandemin.

Höjda prognoser, men ökad osäkerhet på kort sikt

Efter rapporten gör vi mindre uppjusteringar i våra omsättnings- och vinstprognoser. Under första halvåret 2022 lär tillväxten vara den stora drivkraften i Hanza, medan lönsamheten kan ta över taktpinnen under andra halvåret när framför allt Övriga marknader börjar leverera bättre. Bolagets affärsmodell med komplett regional tillverkning lär också fortsätta ta marknadsandelar i spåren av de senaste årens betydande störningar i globala leveranskedjor. I händelse av en vikande konjunktur ser vi att Hanzas affärsmodell är betydligt mer robust än den hos traditionella kontraktstillverkare. Bolagets kontinuerliga expansion har dessutom resulterat i en alltmer diversifierad koncern som inte står och faller med en eller några enstaka kunder. Den nuvarande marginalsvackan framstår, även om den skulle bli något djupare, som en temporär svacka i bolagets långsiktigt stigande marginaltrend.

Lockande risk/reward efter överdrivet kursfall

Hanza-aktien har det senaste året gått från kraftigt undervärderad förra våren, till övervärderad kring årsskiftet, till att återigen framstå som undervärderad. På våra uppdaterade prognoser handlas Hanza till ev/ebita på knappt 9 på vår prognos för 2023 respektive ett p/e-tal på drygt 10. Det är siffror som mer för tankarna till en traditionell kontraktstillverkare än en unik kontraktstillverkare vars affärsmodell ligger helt rätt i tiden och är mer robust. Över tid ser vi potential till multipelexpansion, men det osäkra konjunkturläget kan skjuta den omvärderingen framåt. I vårt ettåriga perspektiv ser vi fortsatt en motiverad kurs på åtminstone 52 kronor, motsvarande ~ev/ebita 12 på prognosen för 2023 respektive ~ p/e 15. Lägg därtill att Hanzas expansiva ledning mycket väl kan komma att avisera nya förvärv, vilket kan ge oss anledning att justera upp våra vinstprognoser. Största risken är om det oroliga makroläget resulterar i en djupare konjunkturnedgång.

Författare Analysguiden