Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Analys Hanza: Fortsatt starkt kassaflöde

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanzas omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet 2018 kom in lägre än våra förväntningar, även justerat för nedskrivning av ett Core-projekt i Narva, Estland. Men kassaflödet är starkt och förvärvet av Toolfac i Finland kan ge ytterligare hävstång i resultatutvecklingen under 2019. 

HANZA som är en industriell affärspartner inom tillverkning. De erbjuder kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Hanza har vuxit till omkring 1570 anställda inklusive nyligen förvärvade Toolfac inom skärande bearbetning i Finland. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Koncernen adderade under andra kvartalet 2018 två ytterligare produktionsteknologier.

Stigande rörelseresultat

Hanza nådde ett rörelseresultat på cirka 11 miljoner kronor justerat för engångsposter under det fjärde kvartalet 2018, jämfört med cirka 9 miljoner kronor kv4 2017 beräknat på samma sätt. I förhållande till vår senaste prognosuppdatering som gjordes den 15 november 2018 låg resultatutfallet i fjärde kvartalet 2017 ytterligare cirka 9 miljoner kronor lägre. Men koncernen hade ett starkt kassaflöde även under fjärde kvartalet 2018 och reducerade sin räntebärande nettoskuld med ytterligare 20 miljoner kronor. Det ska också sägas att resultatet under fjärde kvartalet 2018 påverkades av planerade produktionsbegränsningar.

Motiverat värde

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,60 (17,50 kronor i vårt basscenario). Med en känslighetssimulering om +/-15 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 (basscenario 2,0 procent tillväxt) varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,90 (12,40) kronor i ett bearscenario till 24,80 kronor (22,80) i ett bullscenario. Vi har då räknat med gradvis förbättrad lönsamhet under prognosperioden. En positiv faktor för aktiekursutvecklingen är bolagets planerade listbyte till Stockholmsbörsens ordinarie lista.

Författare Bertil Nilsson