Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-05

Analys Hanza: Förväntningarna är höga men så även leveransen

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av Analysguiden

Lönsamhetslyft – närmar sig marginalmålet hastigt
Kontraktstillverkaren Hanza levererade en stark start på 2023. Den organiska tillväxten för årets första kvartal uppgick till 23%, vilket är klart imponerande och trots ett tufft jämförelsekvartal (28%, Q1-22). Inkluderat förvärv och valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 1 065 (824) mkr, motsvarande en tillväxt om 29%. Tillväxten är stabil och jämn mellan geografier, industrier och kunder. Ebita-resultatet justerat för engångseffekter (6 mkr) fördubblades och landade på 82 (41) mkr, motsvarande en marginal om 7,7% (5,0). Marginalförbättringen representeras av både Huvudmarknader samt Övriga Marknader med 8,8% (7,8) respektive 6,4% (1,3). Det finns flera förklaringar till den förbättrade lönsamheten såsom effektiviseringsåtgärder i klustren, förbättrad lönsamhet från det unga klustret i Tyskland samt att fler kluster mognar och närmar sig modellstorlek vid 1 mdr i omsättning med högt kapacitetsutnyttjande.

På god väg att uppnå finansiella mål 2025
Det första kvartalet kom in en bra bit över Analysguidens förväntningar. Ledningen lyfter återigen fram orderstocken som rekordhög, vilket bör innebära att orderingången trots stark tillväxt har ökat sekventiellt. Hanza har tagit sig en god väg och ligger sannolikt framför tidsplanen för sina finansiella mål 2025. På våra uppdaterade prognoser räknar vi nu med att Hanza når målen. Kortsiktigt kvarstår dock osäkerheten kring den vikande konjunkturen och huruvida Hanzas kunder och i slutändan volymerna påverkas. Vårt huvudscenario utgår ifrån att Hanza lyckas rida ut ett tillfälligt tuffare ekonomiskt klimat på ett bra vis med deras diversifierade kundbas, selektivitet i att ta in nya starka kunder och låga kundberoende. Utöver det exkluderar våra prognoser förvärv, vilket är en viktig del i Hanzas strategi och kan troligen väga upp eventuella volymtapp. Mellan 2017-2022 har sex förvärv genomförts som adderat ~1,2 mdr i omsättning. Tack vare Hanzas starka kassaflöde har skuldsättningen kommit ned till 1,6x (2,7) nettoskuld/ebitda, vilket visar på Hanzas förmåga att snabbt banta ner sina skulder. Dessutom har förvärvsutrymmet ökat och vi ser det som sannolikt att Hanza letar nya förvärvskandidater.

Historiskt hög värdering men ser fortsatt uppsida
Hanzas aktie har stigit 75% i år jämfört med breda index som stigit 10%. Likt andra kontraktstillverkare har värderingsmultiplarna kommit upp, och handlas långt över historiska nivåer. Det innebär att förväntningarna är höga och fallhöjden stor om volymerna börjar vika. Leveransen är dock hög, ledningens tongångar framåt är positiva och orderboken på rekordnivåer. Dessutom nosar redan marginalerna på de nya finansiella målen. Håller utvecklingen i sig bör en sådan vinsttillväxt premieras med en högre värdering än historiska p/e ~12. På ett års sikt höjer Analysguiden motiverat värde till 100 (83) kr, motsvarande~13x ev/ebita och ~17x p/e på 2024p.

Författare Analysguiden