Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Analys Hanza: Håller uppe en god vinstnivå

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanza mer än fördubblade sitt rörelseresultat i kv3/2018 jämfört med kv3/2017. Utvecklingen ligger ungefär i linje med våra tidigare helårsprognoser för bolaget. Aktien föll tillbaka på rapporten, vilket kan ge köptillfällen.

Hanza har vuxit till drygt 1500 anställda efter förvärvet av Wermlands Mechanics Group (Wermech). Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Bolaget adderade under andra kvartalet två ytterligare produktionsteknologier.

Hanza nådde ett rörelseresultat på cirka 17 miljoner kronor (och nästan 20 miljoner kronor justerat för engångsposter) under kv3/2018, jämfört med knappt 7 miljoner kronor kv3/2017. I förhållande till vår senaste prognosuppdatering som gjordes den 20 augusti 2018 sänker vi intäktsantaganden med cirka 5 procent, medan resultat efter skatt blir aningen bättre till följd av ett bättre finansnetto. Hanza har nu börjat etablera sig på en högre rörelse-resultatnivå och höjde sitt långsiktiga EBIT-mål från 5 till 6 procent i juni 2018. Justerat för engångskostnad för listbyte nådde koncernen 4,5 procent rörelsemarginal i kv3, varav ca 7,8 procent i Norden och 2,6 procent i övriga länder. Från kv2/2019 bör rörelsemarginal bli högre i övriga länder efter att ett projekt då avslutats. Koncernen ser positivt på konjunktur- och efterfrågebilden framöver. Att reducera den räntebärande nettoskulden är fortsatt prioterat.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 17,5 (17,8) kronor i vårt Bas-scenario. Med en känslighetssimulering om +/-20 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,4 (12,7) kronor i ett Bear-scenario till 22,8 kronor (23,2) i ett Bull-scenario. En positiv faktor för aktiekurs-utvecklingen är bolagets planerade listbyte till Stockholmsbörsens ordinarie lista.

Författare Bertil Nilsson