Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-16

Analys Hanza Holding: Fyndläge i perfekt positionerad tillverkare

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA Holding utförd av Analysguiden

Långsiktig strategi mot skördetid

Kontraktstillverkaren Hanzas unika regionala klusterstrategi är perfekt positionerad i en värld där covid-19-pandemin visat på sårbarheten i komplexa globala tillverkningskedjor och i en värld där miljöaspekter väger allt tyngre. I en bransch normalt präglad av stenhård konkurrens, tunna marginaler och total utbytbarhet har Hanza skapat en affärsmodell som präglas av högre inträdesbarriärer, ökad kundlojalitet och bättre lönsamhetsförutsättningar. När bolaget efter en tolv år lång uppbyggnadsfas går mot en period av lönsamhetsfokus har aktiemarknaden kastat in handduken, vilket skapat ett högintressant investeringscase.

Nordiska kluster visar på potentialen

I Norden där Hanzas klusterbyggande har kommit längst har bolaget bevisat att modellen fungerar. Två år i rad har ebita-marginalen legat på 6–8 procent. I takt med att Hanzas övriga kluster i Kina, Tyskland, Baltikum och Centraleuropa successivt mognar och når ett högre kapacitetsutnyttjande är utsikterna goda att hela koncernen på några års sikt börjar närma sig det finansiella målet om 6 procents rörelsemarginal.

Potentiell kursdubblare på 2–3 år sikt

Kortsiktigt innebär Covid-19-pandemin dämpad efterfrågan, vilket Hanza bland annat mött med varsel av 90 medarbetare i Sverige och Estland. I ett längre perspektiv spelar pandemin snarare Hanza i händerna och mycket talar för en stark trend med ”backsourcing”, där produktion flyttar tillbaka till väst och där produktion åter sker på mer regional basis för den lokala marknaden. Att Hanza handlas till ev/sales på drygt 0,3 speglar inte alls denna utveckling. Investerarna tycks se på Hanza som en traditionell kontraktstillverkare och helt ha missat bolagets tydliga strategi som skapar bättre lönsamhetsförutsättningar över tid. Vi ser goda möjligheter att bolaget rör sig upp mot 5–6 procents ebita-marginal på 2–3 års sikt och då är aktien en potentiell kursdubblare. På ett års sikt är riktkursen 16 kronor, motsvarande ~ ev/ebit 10 vår prognos för 2021.

Författare Analysguiden