Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Analys Hanza: Lägre skatt höjer riktkurs

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanzas omsättning för kv4/2019 blev något bättre än väntat, medan resultatet blev lägre. Framöver ser vi bra kassaflöden där koncernen valt bort konjunkturkänsliga branscher som fordon. Hanzas skattebelastning verkar bli lägre framöver, vilket ger en riktkurs om 23,7 kronor/aktie i Basscenariot (tidigare 18,8 kronor).

Med förvärvet av det tyska bolaget Ritter Elektronik GmbH har Hanza-koncernen växt och fått ett starkare fotfäste i Centraleuropa med produktionsenheter i Tyskland och Tjeckien. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 8 miljoner kronor under kv4/2019. På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett resultat på drygt 16 miljoner kronor i kv4/2019 jämfört med 11 miljoner kronor kv4/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 23,7 (18,2) kronor i vårt Bas-scenario. Jämfört med vår senaste värdering då vi beaktade den högre hävstångseffekten efter förvärvet av Ritter Elektronik GmbH, spelar nu en bedömd lägre skattesats om 27 procent år 2020-2021 och 25 procent från år 2022 en nyckelroll i beräkningen av Hanzas motiverade DCF-värde (=riktkurs). Med en känslighetssimulering om +/-7 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% i årlig kalkylränta, varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 18,8 (12,5) kronor i ett Bear-scenario till 29,1 kronor (24,4) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med en mindre förbättring av lönsamheten under prognosperioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en rörelse-marginal om 4,0 procent i det mest positiva scenariot. Här finns alltså en ytterligare potential i aktien om bolaget skulle lyckas överträffa denna nivå. Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av IFRS16-redovisningsprinciper.

Författare Bertil Nilsson