Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-15

Analys Hanza: Lönsamheten på väg upp

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanza levererade ett mycket starkt resultat för första kvartalet 2018. Även om nyförvärvet Wermlands Mechanics bidrar så står Hanzas tidigare rörelse för huvuddelen av resultatförbättringen.   Vi höjer våra helårsestimat för 2018 med 21 procent.  

Hanza harvuxit till en miljardkoncern med nästan 1600 anställda efter förvärvet av Wermlands Mechanics Group (Wermech). Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Utfasningen av enproduktsteknologier främst inom den tidigare mekanikdvisionen liksom flytt och nedläggning av vissa fabriker har förbättrat förutsättningarna för lönsamhet.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 18 miljoner kronor kvartal 1/2018 jämfört med 8 miljoner kronor kvartal 1/2017. Då nyförvärvade Wermech ingick under två månader (februari och mars) i kvartal 1/2018 uppskattar vi att detta har adderat cirka 4 miljoner kronor till EBIT. Jämförbart rörelseresultat blir då cirka 14 miljoner kronor för gamla Hanza för kvartal 1/2018, klart bättre än inledningen på 2017. Resultatet är präglat av den pågående högkonjunkturen, men annars ligger inget extraordinärt i koncernens resultat. Intrycket är att koncernen nu börjar realisera resultateffekter av den samordning som skett i de fem olika tillverkningsklustren.

Med antagande om att Hanza-koncernen i stort sett kommer att kunna hålla nuvarande intjäningstempo under resten av året, höjer vi våra vinst per aktie-estimat med 21 procent för helåret 2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 16,2 kronor i vårt Bas-scenario (jämfört med tidigare riktkurs 15 kronor). Med en känslighetssimulering om +/-20 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 11,3 kronor i ett Bear-scenario till 21,4 kronor i ett Bull-scenario.

Författare Bertil Nilsson