Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Analys Hanza: Stor potential om de nya finansiella målen uppnås

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av Analysguiden

Starkt Q3 – markant förbättring på Övriga marknader
Under tredje kvartalet fortsatte Hanzas starka utveckling med en organisk tillväxt i årstakt på 26 procent – nästan i paritet med andra kvartalets 29 procent. Inklusive förvärv och valutaeffekter var omsättningsökningen hela 40 procent till 838 miljoner kronor (597). Det justerade ebita-resultatet ökade till 52,4 miljoner (37,3), motsvarande en marginal på 6,3 procent (6,2). Utropstecknet under kvartalet var segment Övriga marknader där ebita-resultatet mer än fördubblades under kvartalet till 20,2 miljoner (9,5). Kraftigt ökade priser på energi och vissa material under kvartalet gjorde att Hanza förde över det till kunderna utan påslag av marginal, vilket påverkar tillväxten positivt, men tynger marginalen.

Nya offensiva mål trots trolig konjunktursvacka 2023
Den stora nyheten i rapporten var att Hanza presenterade höjda finansiella mål, där omsättningen 2025 ska vara minst 5 miljarder och ebita-marginalen minst 8 procent. Omsättningsmålet innebär implicit en tillväxt på ~14 procent per år till 2025 (räknat på vår omsättningsprognos för 2022), att jämföra med tidigare målet på 10 procent. Det gamla marginalmålet var på 6 procent. De nya målen signalerar självförtroende givet att mycket talar för en sämre konjunktur under 2023. Hanza rider emellertid på en stark trend där produktion flyttar hem till väst igen, och den strukturella medvinden kan troligen motverka den cykliska motvinden i viss utsträckning. Osäkerheten inför 2023 är stor, men Hanza är samtidigt rustat för att rida ut en konjunktursvacka.

Kortsiktig osäkerhet vs. långsiktig potential
Efter Q3-rapporten gör vi bara mindre justeringar i våra estimat för 2022, men justerar ner prognoserna något för 2023–2024 i spåren av sämre konjunkturutsikter. Eftersom de nya målen som sträcker sig till 2025 adderar vi en prognos för 2025 redan nu. Där hamnar vi något under det nyligen satta finansiella målet, men då skall beaktas att våra prognoser inte inkluderar framtida förvärv. Hanzas skuldsättning väntas falla rejält de närmaste åren, vilket ger ledningen ett betydande förvärvsutrymme. Inklusive förvärv är målen högt satta, men fullt realistiska. Skulle bolaget nå de finansiella målen ser vi en aktiekurs på minst 100 kronor i slutet av 2025 givet ett p/e-tal i linje med det historiska snittet på 12. Det motsvarar omkring 30 procents årlig avkastning och skulle göra aktien till en kursdubblare på tre års sikt. Med välförtjänt multipelexpansion kan det bli mer. Sammantaget fortsätter vi att se Hanza som en högintressant investering i ett längre perspektiv. Kortsiktigt är utvecklingen mer svårbedömd, men vi fortsätter att ta sikte på 63 kronor, vilket motsvarar ungefär 12 gånger det justerade ebita-resultatet 2024 respektive ett p/e-tal på knappt 15.

Författare Analysguiden