Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-29

Analys Hanza: Tillväxtbolaget levererar – riktkursen justeras upp

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av Analysguiden

Stort lyft på Övriga marknader gav rekordkvartal
Hanzas andra kvartal blev ett rekordkvartal där omsättningen ökade med hela 40 procent, varav 29 procent organiskt, till 886 miljoner kronor (634). Ebita-resultatet ökade till 57 miljoner (40), motsvarande en marginal på rekordhöga 6,5 procent (6,4). Noterbart är att siffrorna med marginal översteg de som aviserades i en omvänd vinstvarning den 20 juni (omsättning >850 Mkr och ebita > 50 Mkr). Det stora utropstecknet under kvartalet var segmentet Övriga marknader där ebita-marginalen steg till 5,6 procent, upp från låga 1,3 procent under första kvartalet. Huvudmarknader fick se marginalen vika något i årstakt till 7,6 procent (7,8), men exklusive tyska Beyers som förvärvades i slutet av fjolåret och kör med nollmarginal stärktes marginalen för segmentet till 8,5 procent.

Fortsatt medvind, stöd från tysk turnaround 2023
Hanza lämnade det andra kvartalet med en rekordhög orderstock, vilket signalerar en stark kortsiktig medvind. Lägg därtill att mycket talar för Hanza under många år framöver kommer att gynnas av flera megatrender som alla talar för en återindustrialisering i väst. Och det i ett läge där produktionskapaciteten i väst är begränsad efter en lång period där produktion flyttade till framför allt Asien. Addera dessutom att Hanzas tyska verksamhet lär börja bidra till resultatet på allvar från nästa år, samt att Hanzas offensiva ledning aviserat att bolagets fjärde fas inleds nästa år. Mot denna positiva bild ska alltmer osäkra konjunkturutsikter ställas. Givet Hanzas affärsmodell är förlorade kundkontrakt inget betydande orosmoln, men bolaget är inte immunt mot vikande volymer hos befintliga kunder. En diversifierad kundportfölj och en historik utan stora intäktstapp talar emellertid för att Hanza kan gå stärkt ur en eventuell konjunktursvacka.

Justerar upp vinstprognoser och riktkurs
Senaste året har Hanza-aktien fluktuerat kraftigt på börsen, med en kurs som såväl varit nere under 30 kronor som över 70 kronor. Efter Q2-rapporten handlas aktien strax över vår senaste riktkurs på 52 kronor. I spåren av den starka Q2-rapporten justerar vi upp våra omsättnings- och vinstprognoser något för hela prognosperioden 2022–2024. Det stora lönsamhetslyftet på Övriga marknader stärker oss i övertygelsen att Hanzas samtliga kluster kan nå lönsamhet i nivå med de nordiska klustren – och att det bara är en fråga om mognadsnivå. Konjunkturläget gör att osäkerheten i prognoserna är större än vanligt, men för långsiktiga investerare ser vi inga skäl till oro. I vårt
ettåriga perspektiv tar vi sikte på 63 kronor (52), motsvarande ~12 gånger ebita för prognosen 2023/2024p.

Författare Analysguiden