Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Analys Hanza: Tyskt förvärv höjer potential

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA Holding utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Förvärvet av det tyska företaget Ritter ger Hanza-koncernen en större intjäningspotential mätt som vinst per aktie. Medan Hanza-koncernens resultat för kv2/2019 var lägre än väntat, var kassaflödet desto starkare. Vi höjer vår riktkurs till 20,7 kronor i Bas-scenariot (tidigare 18,9 kronor) som en följd av det.

Med förvärvet det tyska bolaget Ritter Elektronik GmbH växer Hanza-koncernen till omkring 2000 anställda varav ca 290 personer från Ritter-koncernen med produktionsenheter i Tyskland och Tjeckien. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 17 miljoner kronor under kv2/2019. På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett resultat på 40 miljoner kronor i kv2/2019 jämfört med 37 miljoner kronor kv2/2018. Det innebar att EBITDA-marginalen justerat för extraordinära poster blev 7,9 procent i kv2/2019 och 7,3 procent i kv2/2018.

Motiverat värde

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 20,7 (18,8) kronor i vårt Bas-scenario. Det högre värdet beror främst på en förbättrad hävstång efter köpet av det tyska bolaget Ritter Elektronik för cirka 4 ggr rörelseresultatet. Med en känslighetssimulering om +/-10 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% i årlig kalkylränta, varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 14,8 (12,6) kronor i ett Bear-scenario till 27,1 kronor (25,4) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med en förbättrad lönsamhet under prognos-perioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en rörelsemarginal om 4,1 procent i det mest positiva scenariot. Här finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle lyckas överträffa denna nivå. Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av IFRS16-redovisningsprinciper.

Författare Bertil Nilsson