Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-10

Analys Hanza: "Värderingen speglar inte alls lönsamhetspotentialen"

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Hanterar pandemirelaterat volymtapp väl

Hanzas omsättning backade med 2 procent under tredje kvartalet till 503 miljoner kronor (515). Tillväxten påverkades positivt av förvärvet av tyska Ritter, som konsoliderades den 24 juli i fjol. Nedgången från befintlig kundbas var cirka 8 procent under tredje kvartalet, att jämföra med cirka -10 procent under andra kvartalet. Ebitaresultatet exklusive engångsposter föll till 18,6 (24,1) miljoner, motsvarande en marginal på 3,7 procent (4,7). Pandemin slog hårdast mot segmentet Huvudmarknader där den justerade ebitamarginalen mer än halverades till 4,3 procent (9,7). Segmentet Övriga marknader var ett av rapportens glädjeämnen med en starkt förbättrad justerad ebita-marginal till 3,1 procent (-0,5 procent). Positivt var också att volymstabiliseringen fick ledningen att återuppta investeringsprogrammet under tredje kvartalet.

Rekordlönsamhet i sikte när pandemin släpper

Hanzas modell har visat sig synnerligen robust i pandemitider. Precis som tidigare tappar bolaget inga kunder i tuffa tider, utan bolaget tappar bara volymer i linje med kunderna. Givet en diversifierad kundbas blir volymtappet totalt sett hanterbart. Vid normala volymer är vår bild att Hanza hade levererat en justerad ebita-marginal överstigande 5 procent, vilket inneburit nytt rekord och i linje med bolagets fleråriga, tydligt positiva marginaltrend. Till detta ska adderas genomförda omstruktureringar som påverkar kommande kvartal positivt, en viktig förbättring på Övriga marknader som tidigare släpat efter lönsamhetsmässigt, samt mycket goda tillväxtutsikter med en affärsmodell som ligger helt rätt i tiden med komplett, regional tillverkning.

Låg värdering ger bra risk/reward i aktien

Vi gör bara marginella justeringar i våra prognoser för 2020–2022 efter niomånadersrapporten. På våra prognoser för 2021–2022 handlas aktien till såväl ev/just. ebita som p/e-tal på ungefär 7–8. Det är nivåer som varken speglar Hanzas utmärkta tillväxtutsikter eller bolagets tydligt positiva underliggande lönsamhetstrend. Vi justerar upp vår konservativa riktkurs till 18 kronor (17), motsvarande ~9 gånger just. ebita 2021p respektive ~p/e 10,6 2021p. Aktien framstår alltjämt som högintressant för långsiktiga investerare.

Författare Analysguiden