Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Analys H&D Wireless: Från demo till pilot på plats

Detta är en betald analys på uppdrag av H&D Wireless Sweden Holding utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

H&D Wireless fortsätter att ta viktiga steg tillsammans med flera stora industrikunder och har vunnit en viktig order med Scania. Ordern avser en Pilot-installation för övervakning av lyftverktyg i Scanias fabrik i Södertälje. Vi justerar ned vår riktkurs till 4,2 kronor  (6,5 kronor) efter en företrädesemission till en låg kurs.

Genom att koppla ihop maskiner, delar och system kan industriföretagen skapa intelligenta nätverk i hela värde­kedjan som samverkar och optimerar processer och flöden. Centralt för Industri 4.0 är internet anslutning (IoT) och digitalisering till exempel genom positionering (RTLS) av maskiner, varor och råvaror. Tillsammans utgör de kärnan för det som kallas industriell IoT (IIoT).

H&D Wireless har vidare­utvecklat sig med ett positioneringssystem och en moln­baserad mjukvara. Dessa kan anpassas för stöd och optimering av tillverknings- och verksamhetsprocesser med stora produktions-besparingar (GEPS). Under jan-sept 2019 har H&D Wireless fört en fördjupad dialog, med testinstallationer och pågående offerter med flera stora industrikunder inom bygg- och fordonsindustri. För många av kunderna är detta början på strategiska produktionsförändringar, vilket innebär beslutsproesser med långa ledtider. Strax effter kv3 slut fick H&D Wireless en viktig order med Scania avseende övervakning av lyftverktyg i fabriken i Södertälje. I början på året installerades GEPS i Scania’s konceptfakbrik Smart Factory. Nu sker installationen i riktig fabriksmiljö. Ordervärdet är lågt. Bolagets utmaning blir att öka installationen med Keolis samt att öka ordervärdet på testinstalltionerna inom verkstadsindustrin samt från MVV-förvärvet..

Kv3-resultaet blev sämre än väntat, mest beroende på att MVV Holding hade sämre konsult-beläggning. Nu sker en stor företrädesemission till en nedpressad kurs (1,5 kronor/aktie). Det leder ttill att riktkursen i Bas-scenariot minskar från 6,5 till 4,2 kronor per aktie.

 

Författare Bertil Nilsson