Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-13

Analys Hexicon: 2023 synliggörs långsiktigt värde

Detta är en betald analys på uppdrag av Hexicon utförd av Analysguiden

Potentiellt viktiga genombrott
2023 har förutsättningar att bli året då Hexicon bevisar verksamhetens långsiktiga värde via två genombrott:

1. Betydande intäkter från delavyttringar i den globala projektportföljen vilka då möjliggör fortsatt full fart i projektutveckling och den egna patenterade tekniken, utan behov av ytterligare kapitalanskaffning.

2. Avtal med finansieringspartner till den första anläggningen med egna tekniken. Kontrakterad intäktsnivå för producerad el och de viktigaste tillstånden finns redan på plats.

Dessa två potentiella framgångar skulle dels synliggöra värdet i den totala projektportföljen som vuxit väsentligt efter börsintroduktionen, dels trovärdiggöra tekniken och dess möjligheter att ta en del av den snabbt växande marknaden för flytande vindkraft.

Positiva steg i Italien
Hexicon är med sina 9 GW i total nettokapacitet i projekt och prospekt den största aktören i landet som nu satsar stort på havsbaserad vindkraft. Bolaget har på kort tid fått företrädesrätt till vattenområden på 2,5 GW och fick nyligen klartecken för nätanslutning av dessa och ytterligare områden. Under året förväntas delavyttring ske i projekt på denna marknad. Italien är liksom Hexicons andra stora marknader, Sydkorea och Sverige, en oreglerad marknad. Hexicon har störst konkurrensfördelar i denna marknadsmiljö då de reglerade marknaderna typiskt blir mycket kapitalkrävande för att driva jämförbara projekt.

Finansiell ställning och kassaflöde
Hexicon är nu inne i en fas där delavyttringar är en förutsättning för verksamhetens utveckling, givet nuvarande plan att undvika nyemission. Kassaflödet under Q4 var +31 Mkr tack vare konvertibelemissionen på 82 Mkr. Kassan uppgick till 87 Mkr vilken kan jämföras med -53 Mkr som var kassaflödet exklusive finansieringsposter. Då ingick investeringar på 36 Mkr. Hexicon kan hålla nere ”burn rate” och investeringar en del under Q1/Q2 men intäkter från projektavyttringar är en del av planen för första halvåret.

Analysguiden gör antagandet att Hexicon lyckas med ovan nämnda genombrott och uppnår ett positivt resultat redan 2023 tack vare stora reavinster från projekten. Noterbart är att såväl avyttringarnas tidpunkt som omfattning är osäkra.

Riktkursen behålls oförändrad på 4 kronor.

Författare Analysguiden