Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-26

Analys Hexicon: Viktig milstolpe på resan mot kommersialisering

Detta är en betald analys på uppdrag av Hexicon utförd av Analysguiden

Vinst i Englands första auktion för flytande vindkraft
Den 7:e juli bekräftade brittiska myndigheter att Hexicon gått segrande ur den första auktionen för flytande vindkraft avseende garanterad inflationsjusterad prisnivå under 15 år för sitt 32 MW projekt Twinhub. Denna milstolpe är mycket viktig då det blir Hexicons första kommersiella projekt med egen teknik.

Projektportföljens värde ökar
Hexicon har efter rapportperioden ökat sitt ägande i det stora MunmuBaram-projektet till 20% (tidigare indirekt 9,8%). Hexicons partner i Sydkorea, Coens, som äger 51% av Hexicon Korea, arbetar mot hela olje- och gassektorn och det har blivit en nackdel att samäga ett stort projekt med en av aktörerna i branschen. Shell äger som bekant 80% av MunmuBaram. Hexicon tror starkt på projektet och ser positivt på att öka sin andel i detta skede. MunmuBaram närmar sig nya milstolpar och baserat på prisreferenser från bottenfixerade projekt så bör andelen kunna vara värd över 1 miljard kronor innan slutgiltigt investeringsbeslut tas (prel. 2024). I prognostabellen har intäkt från avyttring inte beaktats då tidpunkten är osäker men projektvärdet är en viktig del i Analysguidens värdering av Hexicon.

Hexicon Korea har även avyttrat sin 40-procentiga andel i Yeonggwang (brutto 1200 MW i tidig fas) till villkor som enligt bolaget är fördelaktiga. Liksom i fallet ovan offentliggörs inga finansiella detaljer då detta skulle kunna påverka andra pågående förhandlingar negativt. Även beaktat denna osäkerhet gör Analysguiden bedömningen att nettoeffekten för verksamheten och på projektportföljens värde är positiv. Totalt sett har bolaget ökat projektportföljens nettokapacitet och även fyllt på med prospekt. Med successiv framfart i projekten, högre elpriser och ökat intresse för flytande havsbaserad vindkraft så bidrar detta till ökat värde.

Olika möjligheter för finansiering
Hexicon hade en nettokassa på 195 Mkr sista juni. Gynnsamma affärsmöjligheter har gjort att bolaget ökat tempot jämfört med planen i samband med IPOn, bland annat en satsning i USA och större projektägande. Detta leder kortsiktigt till ökat negativt kassaflöde som under första halvåret uppgick till -86 Mkr. Bolaget behöver sannolikt ytterligare kapital 2023 och detta kan exempelvis komma via avyttring av det stora MunmuBaram projektet, partners i de första byggnationerna av fullskaliga plattformar, utvecklings-bidrag från EU:s Horizon program eller Energimyndigheten, lån eller nyemission. Mest troligt är en kombination av flera av dessa källor. Med tanke på den låga aktiekursen är det bra att det finns flera möjligheter och avyttringar från projektportföljen är en fin möjlighet.

Riktkurs: 4 kr (3,60).

Författare Analysguiden