Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-24

Analys: H&M på väg upp, men…

wysiwyg_image

Försäljningsrapporten för det andra kvartalet visar att bolaget är på rätt väg. För att vinsten skall följa med upp krävs dock att ytterligare två faktorer förändras. 

På torsdag levererar H&M sin rapport för det andra kvartalet. Försäljningsrapporten för en vecka sedan visade att det senaste kvartalet var bättre än det förra. Tillväxten i kronor ökade till 11 procent, mot 9 procent kvartalet innan. Valutaeffekterna är fortfarande mycket positiva, men även mätt i det valutajusterademåttet ”lokal valuta” ökade tillväxten till 6 procent, från 4 kvartalet innan. Det var positivt.

Vinsten hackar

Även om stigande försäljning är ett sundhetstecken är de senaste tre årens tillbakagång, mer en effekt av snabbt stigande kostnader, vilket tydligt framgår om vi jämför med konkurrenten Inditex. Det finns två faktorer som förklarar. Den viktigaste är HM:s frenetiska satsning på en e-handelsintegrerad logistik på samtliga dryga 50 marknader. Satsningen syns från 2011 genom att anläggningstillgångarna ökat femtio procent snabbare än försäljningen. För HM är detta unikt. Fram till 2010 var investeringarnas ökningstakt regelmässigt lägre än försäljningsökningen.

Immateriella tillgångar visar vägen

Den dramatiska ökningen av de immateriella tillgångarna visar att det handlar om datainvesteringar. Bolaget tillgångsför nämligen programvara. År 2010 var denna balanspost försumbar, men nu är den hela 10 miljarder och det är bara vad som hamnar i balansräkningen. Hur stor av de samlade datautgifterna som hamnar i resultatet går inte att få fram, men vi kan göra en uppskattning. År 2010 motsvarade produktionskostnaderna ungefär 36 procent av försäljningen. Det är idag uppe i 47 procent, vilket innebär ett vinstbortfall på drygt 20 miljarder kronor. Även marknadsföringskostnaderna har ökat markant under samma tid (med 7 procentenheter), liksom de administrativa kostnaderna (som dock totalt sett är små). Detta tyder på en enorm satsning. 

Dollarn viktig

Den andra viktiga faktorn är dollarkursen. Ungefär 90 procent av varuinköpen prissätts i amerikanska dollar. Det har haft en tydlig inverkan på produktionskostnadernas stegring, men det troligen inte bara varuinköpen som påverkat. Även datakostnaderna är troligen till stor del i US-dollar. En datainvestering av den storlek som HM genomför kan bara klaras av någon av de internationella giganterna, som exempelvis amerikanska Accenture. Eftersom den tillgångsförda datainvesteringen successivt skrivs av över resultatet påverkas samtliga funktioner i bolaget. Alla använder ju datakapacitet.

Och slutsatsen..?

Det är mycket glädjande att bolaget försäljning är på rätt väg. Det gör att vi snart kan sluta att överfokusera på konkurrensen från e-handlarna. Att få snurr på de enorma investeringar som H&M genomfört de senaste tio åren är vad som gäller. Dessutom kan H&M-ägarna hoppas att den ständigt stigande dollarkursen slutar att stiga och ger bolaget hjälp åt andra hållet, men tyvärr är dollarkursen det största hotet mot vinstutvecklingen i den kommande kvartalsrapporten. Det finns därför risk för en viss besvikelse på torsdag.             

För grafik, se bifogad PDF: https://www.aktiespararna.se/system/files/190624_hm.pdf

 

wysiwyg_image

Grafen visar hur låga produktionskostnaderna var 2010 i procent av försäljningen (röd kurva). Nu är kostnaderna klart högre. Rimligen är en viktig orsak till detta dollarns uppgång mot kronan (blå kurva).

Författare Peter Malmqvist