Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-25

Analys Hoylu: ARR växer i snabbare takt, upp 44% i kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Hoylu utförd av Analysguiden

Accelererande tillväxt i de återkommande intäkterna
Bolagets omsättning för kvartalet växte med hela 56% till 13,1 miljoner kronor (8,4). Tillväxten i de återkommande intäkterna (ARR, annual recurring revenue) accelererade under kvartalet och uppgår nu till 46,2 miljoner kronor på årsbasis jämfört med 32,2 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Det motsvarar en ökning med 44% på årsbasis och 24% jämfört med kvartalet innan. Den kraftiga tillväxten förklaras av en ny större kund samt flertalet nya orders från befintliga kunder.

Under det andra kvartalet har den kraftiga tillväxten kommit från segmentet mobile products, något som dock påverkade bruttomarginalen negativt, vilken minskade till 67,3% mot 71,5% kvartalet innan.

Bolaget har under kvartalet fortsatt att jobba med att minska sina rörelsekostnader, vilket ledde till att rörelseresultat i kvartalet landade på -8,1 miljoner kronor att jämföra med -11,3 miljoner kronor kvartalet innan. Drivande i minskningen av rörelsekostnaderna har varit att bolaget har flyttat utveckling från USA till Europa och på så sätt kunnat minska antalet anställda något. En annan faktor är en minskning av lokalkostnader genom fokus på distansarbete och co-working.

Ny modul lanserad under kvartalet
En kundundersökning som bolaget genomfört mynnade ut i en önskan om bättre visualisering av projekten. Under kvartalet har Hoylu därför lanserat en ny modul för att stödja agila arbetsprocesser. Modulen följer ramverket SAFe (Scaled Agile Framework), för hur agila processer ska drivas. Den mall som bolaget utarbetat möjliggör även en sömlös integrering till Jira och Agility. Det är något som bolaget tror kunna öppna upp för bearbetning av nya marknader och kunder. Redan nu har bolaget en stor kund som använder sig av den nya modulen med framgång.

Tillväxtfokus fortsätter att kräva kapital
Fokus på tillväxt och den omläggning av strategi som bolaget tidigare har initierat och som givit resultat i kvartalet, kommer fortsatt att kräva kapital. Det kommer dröja ett antal år tills bolaget når lönsamhet och ytterligare finansiering kan därför komma att behövas enligt vår bedömning.

Författare Analysguiden