Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

Analys Hoylu: SaaS-delen växer starkt under kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Hoylu utförd av Analysguiden

Fortsatt tillväxt i de återkommande intäkter
Hoylus SaaS (Software as a service) intäkter växte hela 39% under det första kvartalet. Omställningen, som påbörjades under förra året, mot fokus på SaaS-intäkter mot bygg- och ingenjörsbranschen samt agil projektledning, har fortsatt bra. Intäkterna från mobile products (ca 45%) leder dock till att de totala återkommande intäkterna på årsbasis (ARR, annual recurring revenue) bara växte med 19% till 37,4 mkr under det första kvartalet. Sekventiellt har bolagets momentum ökat under kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det tyder på att strategiomställningen bär frukt, även om det fortsatt kommer att ta tid tills bolaget når lönsamhet. Bruttomarginalen minskade detta kvartal, jämfört med kvartalet innan, till 71,5% mot 74%. Anledningen är att ARR från mobile products växte något detta kvartal till skillnad från kvartalet innan då den sekventiellt minskade något. I takt med att SaaS-intäkterna ökar över tid förväntar vi oss också en ökad bruttomarginal framöver.

Under kvartalet har bolaget haft extra kostnader relaterade till ett separat avtal med Microsoft Azure i USA, vilket är ett krav för att Hoylu ska kunna användas i den offentliga sektorn i USA. Även VDbytet har lett till extra kostnader som påverkat kvartalet. Bolaget har även genomfört omstruktureringar och flytt av utvecklingspersonal mellan USA och Europa, för att anpassa verksamheten till den nya tillväxtstrategin. Totalt sett blev rörelseresultatet -17 mkr för det första kvartalet. Dock förväntas rörelseresultatet förbättras redan till nästa kvartal.

Hoylu fortsätter växa antalet nya kundavtal
Under kvartalet har Hoylu signerat 14 nya kundavtal. Bland de större kan nämnas de med Whiting Turner och Draexlmaier. Den förstnämnda kunden är en av USA:s topp fem största byggföretag och den andra är en global fordonsleverantör. Även bland bolagets befintliga kundstock ökar tillväxten, vilket tyder på att vi kan förvänta oss en fortsatt ökning av ARR de kommande kvartalen.

Tillväxtfokus kommer fortsatt att kräva kapital
Fokus på tillväxt och den omläggning av strategi som bolaget tidigare har initierat och nu börjar exekvera på, kommer fortsatt att kräva ytterligare kapital. Det kommer dröja ett antal år tills bolaget når lönsamhet och ytterligare finansiering kan därför komma att behövas enligt vår bedömning.

Vi ser ett motiverat värde om 0,54-0,57 kronor på 12 månaders sikt.

Författare Analysguiden