Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-02

Analys Industrial Solar: Solenergibolag med stark kassaposition och spännande förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Clean Industry Solutions utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Förvärv av SolarSpring GmbH slutförs

I slutet av mars slutfördes förvärvet av det tyska vattenreningsbolaget SolarSpring GmbH (SolarSpring). SolarSpring erbjuder ett solenergidrivet dricksvattensystem samt ett system för att rena industriellt avloppsvatten. Detta ger inte bara ett rent sätt för industrier att hantera spillvatten utan ger också ekonomiska besparingar i form av utvinning och återvinning av värdefulla komponenter. Förvärvet uttökar Industrial Solars produktportfölj och slutfördes för 800 000 euro.  Transaktionen slutfördes med en kassasparstruktur där  250 000 euro i kontanter avsattes för användning inom verksamheten och för nödvändiga investeringar, 200 000 euro som betalades med ISHE-aktier och cirka 350 000 euro i aktier för ett optionsprogram för SolarSpringteamet. SolarSprings omsättning 2019 var cirka 600 000 euro.

Övertecknad nyemission

I början av februari genomförde bolaget en nyemission, som övertecknades till 15,4 procent och inbringade 24,7 miljoner kronor innan emissionskostnader. Emissionen var i expansionsyfte och nyttjas delvis för att finansiera förvärvet av SolarSpring GmbH men även för vidareutveckling av teknologier och marknadsföring av bolagets produktportfölj. Emissionen innebar omrking 2,6 miljoner nya aktier, vilket utökar det totala antalet utestående aktier till 11,4 miljoner

Samarbete med Kyotherm

Strax efter kvartalets utgång meddelades det att Industrial Solar påbörjat ett samarbete med Kyotherm. Kyotherm är ett franskt investmentbolag fokuserat på tredjepartsfinansiering för förnybar värme- och energieffektivitetsprojekt. Genom att samarbeta med Kyotherm sänker Industrial Solar effektivt barriärerna för nya företag att investera i förnybara energikällor och knyter till sig ett bolag med beprövad erfarenhet inom sektorn. 

Författare Analysguiden