Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-20

Analys InfraCom: Ännu ett stabilt kvartal med stark lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsätter växa via förvärv

InfraCom redovisar en nettoomsättning för första kvartalet 2021 på 58,2 miljoner kronor, jämfört med 52,9 miljoner kronor för första kvartalet 2020. Det ger en omsättningsökning på 1I0 procent. Tillväxten är framför allt driven av tidigare kommunicerade förvärv av HDW Data Sweden AB och tre inkråmsförvärv av kundstockar från Mobiplus som genomfördes under andra halvåret 2020. Försäljningen var jämnt fördelad mellan InfraComs två verksamhetssegment. Communications bidrog med 29,7 miljoner kronor, en minskning på 5,4 procent mot föregående år och Managed Services bidrog med 28,5 miljoner kronor, en ökning med 32,6 procent jämfört med föregående år.  Över lag ser vi ännu ett stabilt kvartal som läggs till handlingarna för bolaget.

IFRS-redovisning lyfter rörelseresultatet

Det senaste kvartalet är det första då InfraCom redovisar enligt IFRS i stället för K3-regelverken. Den stora skillnaden är att bolaget inte längre behöver skriva av goodwill. Resultatet blir ett signifikant starkare rörelseresultat. För första kvartalet 2021 redovisade InfraCom ett rörelseresultat på 12,4 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 21 procent. Det är en ökning på 10 procent jämfört med samma period föregående år. Då uppgick rörelseresultatet justerat för goodwillavskrivningar till 11,3 miljoner kronor.

Två förväntade förvärv genomförda

Under kvartalet har de tidigare kommunicerade förvärven av Advoco Communications och Frontnode genomförts. InfraCom har förvärvat 100 procent av aktiekapitalet i båda bolagen. Förvärven genomförs med likvida medel och priserna landar på 8 miljoner kronor för Frontnode, samt 45,4 miljoner kronor för Advoco Communications. Inom ramen för anskaffningsvärdet för Advoco Communciations återfinns tre tilläggsköpeskillingar på totalt 8,9 miljoner kronor. Förvärven är delvis finansierade genom upptagande av lån motsvarande 22,8 miljoner kronor. Frontnode och Advoco Communciations beräknas bidra med 30 respektive 20 miljoner kronor från och med andra kvartalet 2021.

Fin potential i kalkylen för 2022

I vår kalkyl utgår vi från en normalvärdering på 13 gånger EV/EBIT. Räknat på en nettoomsättning på 318 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 20 procent ger det en riktkurs på 26,5 kronor 2022.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.