Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-08

Analys Infracom: "Fortsatta framgångar"

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Framgångarna under det andra kvartalets virusturbulens imponerar.  Vårt motiverade värde på aktien höjs till 13 kronor, trots den stora konjunkturosäkerheten.

InfraComs affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från datacenters, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar, liksom paketering av erbjudanden. Största tjänsteområdet är molnbaserad telefoni med ungefär två tredjedelar av försäljningen. Bolaget arbetar med långa serviceavtal, vilket skapar hög stabilitet.

Stabil försäljning

InfraCom Group ökade försäljningen under det andra kvartalet med 5 procent i årstakt till 54,1 miljoner kronor, att jämföra med 7 procent föregående kvartal. Bolagets största affärsområde är Kommunikation, som innefattar telefoni och datakommunikation och utgör 74 procent av koncernens försäljning. Tillväxten var 3 procent i årstakt. Näst största område är IT-drift, som svarade för 24 procent av försäljningen och visade en uppgång med 13 procent, delvis genom förvärv. Minsta affärsområde är Datacenters, som svarar för 2 procent av försäljningen. Där föll försäljningen med 8 procent i årstakt.

Pandemin påverkar

Bolaget har fortsatt att registrera en ökad efterfrågan från kunder som i spåren av coronaepidemin varit i behov av att omlokalisera personal till hemarbetsplatser med hjälp av Infracoms molntjänster. Fokus är framförallt på videosamtal och informationsdelning. Bolaget framhåller dock för att pandemin också har negativa effekter, främst på grund av ökade kundförluster. Under kvartalet drabbades företaget av vissa kundförluster. 

Markant stigande vinst

Resultatet före skatt steg under kvartalet med 73 procent i årstakt till 7,2 miljoner kronor, vilket var bättre än förra kvartalets ökning på 25 procent. Om goodwillavskrivningarna elimineras (bolaget följer regelverket K3) ökar resultatet till 12,4 miljoner kronor, en ökning i årstakt med 8 procent. Detta var åttonde kvartalet i rad med stigande vinst i årstakt. Trenden för rörelseresultatet är densamma eftersom finansnettot är relativt konstant. 

Marginal över målet

EBITDA-marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 24,4 procent under kvartalet, från 24,1 procent under föregående kvartal. Det var den tredje högst marginalen under vår analysperiod från 2017. Det var också klart bättre än marginalen under det fjärde kvartalet då den uppgick till 18,1 procent. Räknat på rullande 12 månader var nivån 22,3 procent, att jämföra med 21,2 procent kvartalet innan. Det över bolaget marginalmål.

Förbättrad prognos

Coronapandemin gör prognoser för innevarande år och 2021 är osäkra, men bolagets senaste två kvartals utveckling visar att de har en affärsmodell som är uppenbart stabil. Restriktionerna i Sverige och nedstängningen av de stora länderna inom EU medför ett bortfall av global efterfrågan som är extrem och överträffar det vi såg i finanskraschen hösten 2008. Detta har hittills inte påverkat bolaget totalt sett negativt. Vår bedömning i efter det andra kvartalets imponerande utveckling, är att bolaget har förutsättningar att gå stärkt ur denna ekonomiska kris.

Motiverat värde

Aktien har haft en bra utveckling sedan början av juli då aktien låg ganska stabilt på drygt 8 kronor. Den senast noterade kursen är 11:65 kronor, vilket ger en uppgång på drygt 40 procent. Normalt borde den typen av uppgång mana till viss försiktighet,men dagens kursnivå ger dock ett p/e-tal på förra årets vinst (2019) på enbart drygt 11. Räknat på kursgenomsnitt för 2019 var p/e-talet på det det årets vinst 13. Kursuppgången har visserligen en uppgång i p/e-tal jämfört med förra rapporten, men detta är fortfarande ett av de lägsta p/e-tal vi uppmätt för ett stabilt lönsamt bolag. Vår slutsats blir att dagens kursnivå på 11:50-12 kronor fortfarande innefattar en hög riskpremie. Det har vi nu svårare att förstå. Vi väljer därför att öka vårt motiverade värde till 13:00 kronor per aktie. 

 

 

 

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.