Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

Analys InfraCom: "Förutsättningar för ett starkt 2021"

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Ännu ett starkt kvartal till handlingarna

InfraCom redovisar en nettoomsättning för fjärde kvartalet 2020 på 62,7 miljoner kronor, jämfört med 55,5 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019. Det ger en tillväxt på 13 procent. Utvecklingen gentemot föregående år är till stor del hänförligt till tidigare kommunicerade förvärv av HDW Data Sweden AB och tre inkråmsförvärv av kundstockar från Mobiplus. För helåret 2020 landade försäljningen på 224 miljoner kronor, en tillväxt med 8 procent jämfört med 2019. Det ligger en bit under InfraComs målsättning om en tillväxt på 15–20 procent. EBITDA-resultatet växte med 53 procent under kvartalet, från 10, till 15,3 miljoner kronor. För helåret ökade EBITDA med 28 procent, från 42,5 till 54,4 miljoner kronor.  Lönsamhetsmässigt ser det fortsatt väldigt positivt ut. För fjärde kvartalet redovisades en EBITDA-marginal på 24,3 procent. Det gör att EBTIDA-marginalen för helåret 2020 slutar på 24 procent, väl över bolagets målsättning på 15–20 procent. Den stabila lönsamheten visar återigen på hur effektivt förvärven går att integrera i InfraComs verksamhet, samt att de förvärvssynergier som kommunicerats också går att realisera.

Tre potentiella bolagsförvärv

Under kvartalet har InfraCom ingått en icke-bindande överenskommelse med Empir om att förvärva tre bolag. Det rör sig om samtliga aktier i Advoco Communication och Frontnode, samt om en intressepost motsvarande 10 procent av aktierna i Tell it to Mi. Under 2019 omsatte bolagen 41,4 miljoner, 25 ,1 miljoner, respektive 33,6 miljoner kronor. Vår tro är att förvärven potentiellt sett skulle kunna bidra med 60–70 miljoner kronor i försäljning på årsbasis till InfraCom om de genomförs. Transaktionerna avses genomföras senast 31 mars, vilket innebär att effekter bör synas för bolaget under årets andra kvartal om affären går igenom.

Höjd riktkurs

I vår kalkyl utgår vi från en normalvärdering på 12 gånger EV/EBIT. Räknat på en nettoomsättning på 300 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 19 procent för 2021 ger det en uppsida på 16 procent, motsvarande 22,3 kronor per aktie. Det är en attraktiv kalkyl sett till den låga risken i bolagets affärsmodell med bra kundspridning, återkommande intäkter och starka kassaflöden.

Författare Analysguiden