Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-01

Analys InfraCom: Kraftig tillväxt och intakt lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsätter växa via förvärv

InfraCom redovisar en nettoomsättning för andra kvartalet 2021 på 72 miljoner kronor, jämfört med 54,2 miljoner kronor för andra kvartalet 2020. Det ger en imponerande omsättningstillväxt på 33 procent. Tillväxten är framför allt driven av förvärvade bolag inom koncernens båda affärsområden. Communications omsatte 41,7 miljoner kronor under kvartalet, en ökning på 24,9 procent mot föregående år och Managed Services bidrog med 30,3 miljoner kronor i omsättning, en ökning med 45,7 procent jämfört med föregående år. Lönsamhetsmässigt fortsätter koncernen prestera på en hög nivå. EBIT-marginalen kom in på imponerande 22 procent, det är väl över bolagets målsättning om en lönsamhet motsvarande 15–20 procent på EBIT-nivå. Communications var starkast bidragande med ett rörelseresultat på 10,6 miljoner kronor och en rörelsemarginal på cirka 25 procent medan Managed Services bidrog med cirka 4 miljoner kronor i rörelseresultat, motsvarande en rörelsemarginal på 13 procent.

Genomför förvärv av Condere Invest AB

Under kvartalet har InfraCom förvärvat Condere Invest AB, som sedan tidigare har samarbetat med InfraCom. Bolaget är verksamma inom försäljning av mobiltelefoni och IT och passar väl in i InfraComs produktmix. Den historiska tillväxten uppgår till 16,4 procent per år under perioden den senaste femårsperioden. Under 2019/2020 uppgick försäljningen till cirka 6,5 miljoner kronor, varav cirka 2,3 miljoner kronor härstammar från InfraCom. Det innebär att Condere kommer att bidra med dryga 4 miljoner kronor i nettoomsättning till InfraCom-koncernen. Den historiska genomsnittliga rörelsemarginalen uppgår till cirka 10 procent. Köpeskillingen landar på 5,3 miljoner kronor och erläggs genom apportemission av 239 248 aktier. Det ger en värdering motsvarande cirka 4,7 gånger EV/EBITDA.  

Uppjusterad riktkurs

I vår kalkyl utgår vi från en normalvärdering på 14 gånger EV/EBIT. Räknat på en nettoomsättning på 334 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 21,5 procent ger det en riktkurs på 31 kronor för 2022.

Författare Analysguiden