Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Analys InfraCom: Stabilt kvartal trots osäkerhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Stabiliteten under det första kvartalets virusturbulens imponerar.  

InfraComs affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från datacenters, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar, liksom paketering av erbjudanden. Största tjänsteområdet är molnbaserad telefoni med ungefär två tredjedelar av försäljningen. Bolaget arbetar med långa serviceavtal, vilket skapar hög stabilitet.

Stabil utveckling

InfraCom Group ökade försäljningen under det första kvartalet med 7 procent till 52,9 miljoner kronor, i huvudsak som en effekt av företagsförvärv inom affärsområde IT-drift. Jämfört med kvartalet innan innebar försäljningen en nedgång med 5 procent. Det fjärde kalenderkvartalet är dock normalt IT-bolags starkaste, vilket också var fallet för Infracom under 2018. De tjänster som bolaget erbjuder är viktig infrastruktur för kunderna, samtidigt som affärsmodellen är abonnemangsdriven. Det ger kortsiktig stabilitet, samtidigt som kunderna återfinns i ett flertal marknadssegment. 

Hemarbete driver efterfrågan

Under kvartalet har bolaget registrerat en ökad efterfrågan från kunder som i spåren av coronaepidemin varit i behov av att omlokalisera personal till hemarbetsplatser med hjälp av Infracoms molntjänster. Fokus har framförallt varit på videosamtal och informationsdelning. Bolaget varnar dock för att epidemin också kan få negativa effekter framöver, främst på grund av ökade kundförluster. 

Stigande vinst och marginal

Resultatet före skatt (och före uppskattade goodwillavskrivningar) steg under kvartalet med 20 procent till 11,9 miljoner kronor. Detta var sjunde kvartalet i rad med stigande vinst i årstakt. Trenden för rörelseresultatet är densamma som för vinsten före skatt eftersom finansnettot är relativt konstant. EBITDA-marginalen beräknad på rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 24,1 procent, från 21,8 procent för ett år sedan. Det var också klart bättre än marginalen under det fjärde kvartalet som uppgick till 18,1 procent.

Förutsättningar 2020

Den explosionsartade utvecklingen från den 22 februari i år då den första personen i Italien avled i Covid-19 gör prognoser för innevarande år och 2021 synnerligen osäkra. Nedstängningen av de stora länderna inom EU medför ett bortfall av global efterfrågan som är extrem och överträffar det vi såg i finanskraschen hösten 2008. Bolaget varnar också för att detta kan komma att påverka negativt genom att en del kunder får problem. Emellertid finns även en motverkande faktor. Det gäller ökningen av hemarbete i epidemins spår. För detta står bolaget mycket väl rustat och kan på kort sikt erbjuda företag inom serviceområdet Arbetsplats som tjänst, både datorer och växlar för ökat hemarbete.

Tillväxtprognos

Vi har valt att värdera InfraCom med ett scenario utan företagsförvärv, men bolaget egen målsättning på en årlig tillväxt på 15-20 procent inklusive förvärv. I den historisk koncerntillväxten efter 2017 finns vissa förvärv inkluderade, men det senaste genomfördes i april 2019, varför tillväxten efter den perioden ger en viss indikation avseende den organiska tillväxten. Det ger ungefär 3-5 procents tillväxt per år.

Marginalprognos

Bolaget har en långsiktig marignalprognos på 15-20 procent (EBITDA). Under perioden 2017-2019 har den minskat från 23 till drygt 20 procent, men vände upp markant under första kvartalet. Vår bedömning är att samordningsförtjänster mellan förvärvade bolag bör kunna matcha prispress från ökad konkurrens. Möjligheterna till kombinerade serviceavtal, innefattande ett flertal tjänster och därmed en starkare kundrelation, bör kunna växa i takt med att verksamheten blir större och mer diversifierad. Vi räknar med en marginal i det övre intervallet på 20 procent.    

Relativ värdering

För kalenderåret 2019 redovisade bolaget en vinst per aktie, som gav ett p/e-tal för 2019 (genomsnittskurs) på 13. Räknat på dagens kurs på 8:36 och vår vinstprognos för 2020 sjunker p/e till 9. Detta är ett av de lägsta p/e-talen för ett lönsamt bolag vi uppmätt. Granskar vi i EV/EBIT-multipeln (rörelseresultatet i relation till marknadsvärdet på eget kapital och räntebärande skulder) blir denna 11 räknat på utfallet 2019, men räknat på dagens kurs och vår prognos för 2020 får vi en EV/EBIT på 8.

Motiverat värde

Vår slutsats blir att dagens kursnivå på 8-8,50 kronor innefattar en hög riskpremie. Det är förståelig mot bakgrund av den rådande osäkerheten och att bolaget har en kort historik. Vår bedömning är dock att bolaget kommer att klara den kraftiga konjunkturnedgången bättre än de flesta andra börsbolag. Trots den stora konjunkturosäkerheten håller vi kvar vårt motiverade värde kring 10:00 kronor per aktie. 

 

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.