Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-10

Analys InfraCom: "Strukturell tillväxtdoldis med stor kurspotential"

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Digitaliseringstrend i ryggen

Nyckeln i affären ligger i Weblinks egenutvecklade molnväxel-plattform. Plattformen möjliggör sammankoppling av kundens telefoni med Microsoft Teams. Enligt bolagsledningen själva är InfraCom en av få aktörer som fått en sådan integrering certifierad av Microsoft. Att plattformarna är egenutvecklade istället för licen­sierade gör att InfraCom rör sig i det högre lönsamhets­segmentet i branschen. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom IT-infrastruktur med ett tydligt fokus på molntjänster. Erbjudandet ligger rätt i tiden, med en tilltagande digitaliseringstrend i ryggen. Efterfrågan drivs dessutom av att hemmaarbete sker i allt större utsträckning till följd av coronapandemin.

Abonnemangsintäkter ger stabil affär

InfraComs intäktsmodell bygger i princip uteslutande på åter-kommande intäkter från abonnemang, vilket ger starka kassaflöden. Dessutom är kunderna i allmänhet uppbundna på långa avtalstider, i regel 24–36 månader. Kostnaden per förvärvad kund är låg, vilket minskar risken och ger viss skalbarhet i affären.  Antalet kunder uppgår till över 20 000 och består av små till medelstora företag. Den kundspecifika risken bedöms med andra ord vara låg vilket inte minst syns i den marginella påverkan som coronapandemin haft hittills. Stabiliteten i verksamheten är något som bör tilltala investerare.

Hög förvärvstakt till attraktiva multiplar

InfraCom har en uttalad förvärvsstrategi. Den finansiella målsättningen är att växa med 15–20 procent per år genom såväl organisk som förvärvad tillväxt. Historiskt har förvärvsaktiviteten varit hög och priserna har legat i storleksordningen 10–30 miljoner kronor. Bolaget anger att förvärven sker till priser kring 4–5 gånger EV/EBIT. Sett till InfraComs historiska värdering på runt 10 gånger rörelsevinsten ger det visst multipelarbitrage. Idag finansieras 57 procent av tillgångarna med eget kapital och bolagets kassaflöden är starka. Möjligheterna för ytterligare förvärv bedöms därför vara goda. Värdet skapas genom synergier. De förvärvade bolagen integreras i InfraComs egen-utvecklade systemstöd, vilket ger en bättre kontroll över såväl operativa som investeringsrelaterade kostnader. Dessa effekter har synts tydligt i tidigare förvärv och vi förväntar oss att även kommande förvärv genererar synergier på ett effektivt sätt.

Missförstått bolag står inför trolig uppvärdering

InfraCom ser ut att vara ett bolag som missförstås av aktiemarknaden. Sett mot jämförbara börsbolag handlas bolaget till en kraftig rabatt. Vi ser en uppsida i aktien på över 50 procent, räknat på 11 gånger EV/EBIT 2021. En mycket attraktiv kalkyl.

Författare Analysguiden