Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-09

Analys Infrea: Går åt rätt håll

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden

Stark avslutning på 2022 – marginaler i fokus framåt
Infrea redovisade en omsättning på 701 MSEK motsvarande en ökning på 59%, varav förvärvad tillväxt 56,7 MSEK, organisk tillväxt med 204,3 MSEK för Q4-22. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 46 MSEK (18,7) motsvarande en marginal på 6,5% jämfört med förra årets fjärde kvartal på 4,2%. Infrea visar på god tillväxt både organiskt och via förvärv samt till viss del av inflationskompensation, då bolagets affärsmodell bygger på s.k. ”cost-plus” som ger automatisk kompensation via högre priser. Man har även fått positiv effekt av projekt som utvecklats mer positivt än förväntat.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q4-22 uppgick till 652 MSEK, upp från 393,7 MSEK Q4-21 med ett EBITA-resultat om 46 MSEK (20,1).

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 49,3 MSEK Q4-22 upp från 46,3 MSEK i Q4-21. EBITA-resultatet uppgick till 4,1 MSEK Q4-22 jämfört med 1 MSEK för Q4-21.

Fortsatt uppsida tack vare låg värdering
Vi behåller i stort våra prognoser för 2023. För innevarande år finns en del frågetecken i form av bland annat inflation, högre räntor och osäkerhet gällande hur konjunkturen kommer slå på efterfrågan. Lyfter vi blicken så ser man ganska snart att det råder fortsatt stort investeringsbehov inom infrastruktur vilket ger en god underliggande efterfrågan på Infreas tjänster.

Vi behåller vår riktkurs på 45 kr per aktie då bolaget har en god potential för fortsatt tillväxt under kommande år, trots osäker omvärld. Bolagets andra halvår visar på att bolaget har goda möjligheter att generera kassaflöden. Fortsatta marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Värt att notera är att man bör se marginalutvecklingen över helåret då bland annat första kvartalet är strukturellt svagt på grund av kallt väder gör att vissa anläggningsjobb inte går att utföra.

Författare Analysguiden