Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Analys Infrea: Positionerade för resultattillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Infrea fortsätter redovisa en imponerande tillväxt under det fjärde kvartalet 2019. Bolagets rörelseresultat kom in en bit under våra förväntningar. Genom strategiska förvärv inom lönsamma affärsområden finns goda möjligheter till rejäl resultattillväxt under 2020.

Stark försäljningstillväxt

Infreas totala intäkter uppgick till cirka 240 miljoner SEK under det fjärde kvartalet, en ökning från 127 miljoner SEK under Q4 2018, en imponerande tillväxt, men en bit under våra högt ställda förväntningar om en omsättning över 300 MSEK. Tillväxten kan hänföras till bolagets tre förvärv inom Mark & Anläggning som bidrog med ungefär 125 miljoner kronor, det resulterar i en negativ organisk tillväxt för koncernen, exkluderat de tre förvärven. Något vi inte hade med i våra prognoser. Vi förväntade oss en organisk tillväxt samt ett starkare bidrag från de tre bolagsförvärven. Infrea nämner att en del temporära variationer inom M&A är orsaken till en negativ organisk tillväxt. Det andra affärsområdet Vatten & Avlopp minskar omsättningen med cirka 10 procent, till 51 MSEK (55).

Resultatet förbättras

Koncernens rörelseresultat för kvartalet ökade från 4,5 miljoner 2018, till 8,6 miljoner 2019, en imponerande tillväxt om höga 90 procent. Rörelsemarginalen blev således 3,6 procent, i linje med samma kvartal året innan justerat för avyttringen av affärsområdet Brandskydd. Den höga tillväxten i siffror hänförs till de tre bolagsförvärven inom det lönsamma affärsområdet M&A. Resultatet i kvartalet är belastat av engångskostnader om 2,5 MSEK relaterat till omstruktureringar inom Vatten & Avlopp.

 

wysiwyg_image

Läs vår grundanalys av Infrea här- "Analys Infrea: Satsning på Infrastruktur"

Motiverat värde

På grund av en svagare utveckling under sista kvartalet 2019 väljer vi att justera ned våra prognoser en aning för 2020. Vi beräknar fram ett motiverat värde om 30 kronor per aktie (tidigare 32,5. Således är uppsidan stor från dagens nivåer. 

Författare Jonatan Andersson