Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Analys Infrea: Satsning på infrastruktur

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Vi inleder bevakning av industrikoncernen Infrea. Genom strategiska förvärv och förväntad marginalexpansion ser vi potential i aktien. 

Infrea är en förvärvsintensiv industrikoncern som idag erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheten bedrivs inom Mark & Anläggning respektive Vatten & Avlopp, med fokus på Sverige. 

Mark & Anläggning

Infreas största affärsområde Mark & Anläggning bedrivs genom fem dotterbolag med lokal närvaro i stora delar av mellan Sverige. Affärsområdet uppvisar en god lönsamhet och prognotiseras bidra med ca 78 procent av Infreas totala omsättning under 2020, samtidigt som affärsområdet förväntas bidra med över 90 procent av koncernens rörelseresultat. 

wysiwyg_image

Vatten & Avlopp

Inom affärsområdet Vatten & Avlopp ingår ett dotterbolag, Cleanpipe AB. Bolaget är ett komplett serviceboag inom området. Affärsområdet omsatte drygt 200 MSEK med ett negativt rörelseresultat på 8,9 miljoner under 2018. 

wysiwyg_image

Marknad

Infreas fokus ligger på den inhemska svenska marknden, där de totala infrastrukturinvesteringarna förväntas uppgå till över 700 miljarder mellan 2018-2029. De största investeringarna sker inom vägar, broar, energi och järnvägar. Områden som Infrea kan vara en betydande aktör med sin lokala närvaro och starka marknadsposition i stora delar av mellan Sverige. 

Mål och vision  

Bolagets mål och mission är att stärka de förvärvade verksamheternas affärer och härigenom bygga långsiktig tillväxt och lönsamhet. Detta ska göras genom ett modernt och engagerat ledarskap, som byggs i nära relation med dotterbolagen och dess medarbetare.

Finansiella mål

Infreas har ett antal finansiella mål; 

» Tillväxt: 20 procent per år inklusive förvärv

» Marginal: minst 8 procent (rörelseresultat/EBIT)

» Förvärv: 2–4 bolag årligen 

» Avkastning på eget kapital (ROE): 12–15 procent

Tillväxt under lönsamhet

Infrea har dragits med lönsamhetsproblem inom Vatten & Avlopp under 2019. Det har resulterat i att lönsamheten för koncernen inte utvecklats i den takt bolaget vill. Infrea har intensifierat arbetet med att förbättra lönsamheten under innevarande år, vilket förväntas ge resultat under 2020. Genom de tre förvärven inom lönsamma Mark & Anläggning förväntar vi oss att rörelsemarginalen för koncernen går från dagens 3 procent till över 5 procent, redan under nästa år. En marginal som förväntas fortsätta stiga under prognosperioden. Med en prognotiserad omsättningstillväxt över 40 procent förväntar vi oss en kraftig förbättring av moderbolagets rörelseresultat. 

Motiverat värde

Vi bedömer att Infrea har potential att exekvera på bolagets senaste förvärv samt lyckas förbättra lönsamheten under prognosperioden, vilket leder till att Infrea handlas till ett p/e- tal om 11 gånger för prognosåret 2020, något vi anser är attraktivt och är lågt i förhållande till Infreas konkurrenter. Vi ser ett motiverat värde på 32,5 kronor per aktie. Vilket indikerar på en betydande uppsida från dagens nivåer.

Författare Jonatan Andersson