Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

Analys Infrea: "Spännande 2021"

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

God omsättningsökning och ökade marginaler

Infrea redovisade en god omsättningsökning på 22,7% för Q4 2020 till 293 MSEK upp från 238,7 MSEK jämfört med Q4-19. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 33,2 MSEK (6,2%) med bra utveckling för båda affärsområdena, dock bör man notera att EBITA påverkats posi- tivt med 17,9 MSEK för bl a uteblivna tilläggsköpeskillingar för vissa förvärv. Justerad EBITA uppgår då till 15,3 MSEK vilket innebär en mar- ginal om 5,2%. För 2020 uppgår omsättningen till 905 MSEK med en EBITA om 45,8 MSEK. Bolaget tillträdde förvärvet av Duo Holding AB per 5 januari 2021 vilket beräknas omsätta ca 100 MSEK med en 10%- ig EBIT-marginal.

Mark & Anläggning

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 247,3 MSEK i Q4-20, upp från 187 MSEK Q4-19 och för helåret uppgick omsättningen till 718,3 MSEK med ett EBITA-resultat om 60,8 MSEK.

Vatten & Avlopp

Omsättningen uppgick till 45,9 MSEK i Q4-20 ned från 51,7 MSEK i Q4-19. EBITA-resultat uppgick till 2,2 MSEK i Q4-19 jämfört med en förlust på -2,9 MSEK för Q4-19. För helåret 2020 omsatte man 187,2 MSEK med EBITA-resultat om 6,8 MSEK jämfört med 2019 då man omsatte 200,3 MSEK med en förlust på -9,3 MSEK. Man har fortsatt fokusera mot lönsamma projekt samtidigt som effektiviseringar och kostnadsreduceringar gjort att man kunnat förbättra resultatet avse- värt jämfört med föregående år. Vi bedömer att man under året kan återgå till att fortsätta växa affärsområdet då man infört nya processer för upphandling som fokuserar på lönsam tillväxt. Trenden avseende resultatförbättringar under 2020 är tydlig då man sedan Q1-20 upp- visat positiva EBITA-resultat.

Ökad riktkurs på lönsamhetsförbättringar

Infreakoncernen uppvisar god tillväxt 2020 med en tillväxt uppgående till 47,9% (39,6% förvärv/8,3% organisk). EBITA-resultatet uppgår till 45,8 MSEK vilket innebär en marginal på ca 5%. Vi inkluderar förvärvet av Duo Holding för 2021 och räknar med en underliggande tillväxt om 4% för året. Vi ökar vår riktkurs från 30 kr till 40 kr per aktie. Vi ser goda tecken på en mer stadig marginalförbättring även om det fort- farande återstår jobb för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal. Fortsätter denna trend, något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, kommer bolaget dessutom att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbätt- ringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.