Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-12

Analys Infrea: Stabil affär på lång sikt

Detta är en betald analys på uppdrag av Infrea utförd av Analysguiden

Säsongsmässigt svagt kvartal som väntat
Infrea redovisade en omsättning under Q1-2023 på 298,5 MSEK (256,1) motsvarande en ökning på 16,6%, varav organisk tillväxt 13,4% för Q1-23. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på -45,4 MSEK (-38,8). Den organiska tillväxten är främst driven av prisökningar mot kund. Det negativa resultatet för kvartalet är förväntat som en effekt av säsongsvariationer då kallt väder gör att stora delar av Mark & Anläggning har betydligt mindre beläggning.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q1-23 uppgick till 259 MSEK, upp från 221,3 MSEK Q1-22 med ett EBITA-resultat om -42,9 MSEK (-32,3).

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 39,7 MSEK Q1-23 upp från 34,9 MSEK i Q1-22. EBITA-resultatet uppgick till -1,6 MSEK Q1-23 jämfört med -3,4 MSEK för Q1-22.

Fortsatt uppsida tack vare låg värdering och underliggande efterfrågan
Vi justerar våra prognoser något uppåt genom förvärvet av Scandinavia Roadconstruction som aviserades i slutet av Q1-23. För innevarande år finns en del frågetecken i form av bland annat inflation, högre räntor och osäkerhet gällande hur konjunkturen kommer slå på efterfrågan. Lyfter vi blicken så ser man ganska snart att det råder fortsatt stort investeringsbehov inom infrastruktur vilket ger en god underliggande efterfrågan på Infreas tjänster.

Vi behåller vår långsiktiga riktkurs på 45 kr per aktie då bolaget har en god potential för fortsatt tillväxt under kommande år, trots osäker omvärld. Fortsatta marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Värt att notera är att man bör se marginalutvecklingen över helåret då bland annat första kvartalet är strukturellt svagt på grund av kallt väder som gör att vissa anläggningsjobb inte går att utföra.

Författare Analysguiden