Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-29

Analys: IT och verkstad drar

wysiwyg_image

Det finns två sektorer som lyfter vinsterna under det tredje kvartalet, medan resten står och stampar, i bästa fall. 

När 45 storbolag lämnat rapport, kan konstateras att den summerade vinsten ökar med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Två sektorer svarar för merparten av vinsten, nämligen bank och verkstad, med nästan 70 procent. Däremot är det IT/tele och verkstad som svarar för det största lyftet (nästan allt), medan fem sektorer summerar ihop till fallande vinster.    

Verkstad starkast

Granskar vi den bredare mediantillväxten för de olika sektorerna, är verkstadssektorn fortfarande starkast. I medianmätningen får alla bolag samma vikt, vilket tar bort extremeffekter från enstaka storbolag. Tvåa efter verkstad kommer, även här IT/tele, men med en tydlig eftersläpning mot verkstadssektorn. 

IT/tele bäst mot prognos

Granskar vi tfall mot prognos, kan konstateras att IT/telesektorn fortsätter att ligga i topp. Det är naturligtvis Ericssons överraskning som slår igenom. Två är bankerna, som återigen visade ett positivt utfall mot prognos, medan samtliga övriga sektorer kom in under prognos, med basindustrin som ett överraskande bottennapp. Och granskar vi medianutfallet behåller IT/tele och banker topplaceringen, medan övriga sektorer kom in under analytikernas prognoser.

Försäljningen drar

Om vi slutligen analyserar försäljningsutvecklingen får vi en mer positiv bild. Samtliga sektorer ökar försäljningen markant, med verkstad som den klara vinnaren med en tillväxt på hela 14 procent. Bankerna hamnar sist, med en tillväxt på knappt fyra procent. Försäljningsutfallet mot prognos är också genomgående mer positivt än för vinsterna. Här hamnar IT/tele bra till och, något överraskande, även byggsektorn.         

Och slutsatsen..?

Slutsatsen blir att börsen dras upp av IT/tele och verkstad, medan de övriga sektorerna uppvisar en ganska medioker utveckling. Uppenbart är också att förväntningarna på börsens näst största sektor, bankerna, ständigt är låga. De lyckas nästa alltid överträffa prognoserna i varje rapportperiod. Numera ligger också byggsektorn i strykklass, men även om vinsten faller, är det inte heller där fullt så illa som befarat. Den som jobbar med korta trendföljande strategier bör därför satsa på verkstad och banker, medan placerare som vill bottenfiska skall köpa byggsektorn och låsa in aktierna i bankfacket. Där kan de ligga tills ”lång sikt” infaller.

För en grafisk sektorbeskrivning, se PDF

Författare Peter Malmqvist