Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-20

Analys: Italien är avvikande

wysiwyg_image

Alla länder som smittats av viruset har en mindre dramatisk utveckling är Italien. Europas beslutsfattare måste även börja lära av alla dessa länder. Sverige är ett av dem.        

Det finns idag en extrem fokusering på Italien. Landet har näst flest smittade av alla länder med 41000 personer. Med tanke på att epidemin uppdagades den 22 februari är det en explosionsartad utveckling. På en månad har antalet döda gått från noll (i alla fall i statistiken) till högst i världen med 3405. Andelen döda i relation till antalet rapporterade smittade är extremt höga 8,3 procent. Nästan samtidigt upptäcktes viruset i Iran, som är något större än Italien och med en ännu större andel av befolkningen koncentrerad till stora städer, framförallt Teheran. Iran har idag 18400 smittade, vilket är mindre än hälften av Italiens och ökade under veckan med 7 procent per dag, vilket är ungefär hälften av Italiens. Irans utveckling visar att Italiens utveckling inte behöver vara en självklarhet.

Positiva trender

Det finns många positiva trender som är tydliga i den statistik som tas fram av Johns Hopkins University. Det som oftast lyfts fram är att Kina inte längre har någon ökningstakt, vare sig i smittade eller döda, trots att de har flest antal smittade. Lika tydligt är att Sydkorea har en mycket låg ökningstakt där antalet smittade under veckan ökat med ungefär 2 procent per dag, medan antalet döda, som rimligen släpar efter, ökade med ungefär 6 procent per dag. Koreanerna är det åttonde mest drabbade landet. 

Övriga Asien har positiva trender

Positiv faktor nummer tre är att Japan har en ökningstakt på 3 procent per dag. Ökningen i antalet döda är dock något högre och ligger på 7 procent. Japan ligger på plats nummer 17. Därutöver har Singapore (plats 30) inga döda alls, trots att de haft en stabil ökningstakt i smittade med 13 procent per dag i över en månad. Det är nästan detsamma för Taiwan, som trots en ökningstakt på 16 procent per dag den senaste veckan bara har en avliden, vilket var oförändrat under veckan.         

Tyskland ljuspunkt i Europa

Det finns två stora ljuspunkter i Europa. Tyskland uppvisar under veckan visserligen en hög ökningstakt i både smittade (26 procent) och döda (41 procent), men trots detta har landet ett av de lägsta dödstalen av samtliga, på 0,3 procent av antalet smittade. Detta visar rimligen att dödligheten i Coronaviruset inte alls är så hög som många befarar. Det kan också visa att effektiv sjukvård kan hålla nere antalet döda.

Norden ett föredöme

Norden ligger också bra till, med en tillväxt i antalet smittade på 10 procent per dag, men där tillväxten i avlidna varit ungefär 30 procent, varför andelen avlidna har ökat. Det sker dock från en mycket låg nivå på 0,2 procent, upp till 0,4. Denna låga andel kan troligen också tas som indikation på att den generella dödsandelen inte är så hög som många befarar. Det kan noteras att Sverige ligger högre än övriga, på 0,8 procent, men det är troligen en effekt av att Sverige slutat testa människor generellt, bara de som söker sjukhusvård.

Många länder har låga dödstal

Om vi granskar hur många av de 74 länderna som har låga dödstal blir slutsatsen ganska upplyftande. Elva av länderna faller bort för att de har ett för lågt antal smittade (minst 90) och då blir andelen döda normalt noll. Granskar vi kvarvarande 63 länder kan konstateras att 17 inte har några avlidna alls, samt att 35 av länderna har ett dödstal på under 0,9 procent. Hälften av dessa länder ligger i Europa, medan resterande oftast ligger kring ekvatorn eller på det södra halvklotet. Räknat till antal smittade utgör dock de europeiska länderna drygt 80 procent, varför det inte går att hävda att det varma klimatet är avgörande för det låga dödstalet på 0,4 procent.        

Länder med en avliden 

Ytterligare en analys för att komma fram till en rimlig dödsandel, är att granska länder som bara har en avliden, vilket är totalt 12 av 74 länder. Dessa länder har i genomsnitt 169 smittade per land (högst ligger Island med 330, lägst Azerbadjan med 44), vilket ger en dödsandel på i genomsnitt 0,6 procent. Skälet till att denna grupp skulle kunna vara en värdefull indikator beror på att vid låga antal smittade har myndigheterna lättare att hålla reda på smittotalet. Det gör mätningen säkrare.    

Sjukvården avgör

Kinas prestation, om den verkligen är sann, vore naturligtvis en dröm för alla länder - att få stopp på ökningen. Ingen virusexpert jag lyssnat till tror att det är möjligt. Alla åtgärder syftar till att få ner ökningstakten, så att sjukvården hinner ta hand om de allvarligt smittade. De allra flesta länder i världen klarar detta, vilket ger hanterbara dödstal. Det är Italien som är särfallet och varför de råkat så illa ut kan vi bara spekulera i. Världens beslutsfattare måste lära av de länder som klarar situationen relativt bra och inte bara fokusera på det land som råkat värst ut.     

 

Författare Peter Malmqvist