Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Analys: Italien fortsätter att dämpas

wysiwyg_image

Ökningen av antalet smittade i Italien fortsätter att dämpas, liksom i Tyskland, men Spanien och Frankrike visar en fortsatt hög takt. Uppenbart fungerar inte nedstängningen i dessa två länder.      

Dagens rapportering kring antalet smittade är i huvudsak en glädjande läsning. Det är ganska lite som ändrats från gårdagen, men den viktigaste trenden är att den italienska ökningstakten fortsätter att gå ner. För tredje dagen i rad registreras en dagsökning på 8 procent. Undantaget Kina och Sydkorea, finns det inget land av mina 74 som uppvisat en ökningstakt under 6 procent de senaste dagarna.        

Jämförbart med Japan

Tack vare förbättringen kan den procentuella förändringen jämföras med exempelvis Japans. Under den senaste månaden har deras låga ökningstakt lyfts fram som ett föredöme. Det har dessutom uppnåtts utan att landet stängts ner. Visserligen bommades skolorna ganska snabbt, men i övrigt har inga dramatiska åtgärder vidtagits. Testning och social distansering har lyfts fram som framgångsfaktorer i världens mest tättbefolkade land. De senaste två veckorna har Japan legat på en tillväxt i antal smittade kring 6 procent per dag, vilket inte skapar panik. Italien har samtidigt legat på i genomsnitt 15 procent, men är nu alltså nere på 8 procent tre dagar i rad. Det är mycket positivt.    

Däremot…

De två nedstängda länderna Spanien och Frankrike visar dock ingen uppenbar förbättring. Frankrikes dagsökning blev 15 procent, vilket var en ökning med 4 procentenheter, medan Spanien låg kvar på höga 20 procent. Granskar vi dagsökningen de senaste tre dagarna ligger Spanien på 19 procent och Frankrike på 17, vilket innebär en uppgång på 3 respektive 1 procentenhet. Med tanke på att länderna är nedstängda och medborgarna inlåsta är det uppenbart att strategin inte fungerar. Nu har den pågått i 11 dagar och det är oroväckande att strategin inte fått något resultat. Den ekonomiska skadan är oerhörd. 

Tyskland positivt

Däremot fortsätter Tyskland att leverera en fortsatt dämpad ökningstakt av antalet smittade. Det senaste dygnet blev ökningen låga 9 procent, en nedgång med hela 10 procentenheter från dagen innan. Eftersom Tyskland stängt ner sin detaljhandel, men inte låst in medborgarna kanske Tyskland kan framhållas som ett framgångsrikt ”nedstängningsland”. Den nedåtgående trenden är tydlig och de senaste tre dagarna har givit 13 procent per dag, att jämföra med 25 procent de tre dagarna dessförinnan. Antalet smittade är nu uppe i 36000 personer med 186 avlidna, vilket kan jämföras med Frankrike på 26000, men med 1331 avlidna. Tyskarna kommer gå ur det här med en stor europeisk beundran för deras sjukvård. 

Även Österrike framgångsrikt

Det finns många länder som har en framgångsrik strategi, exempelvis Italiens granne Österrike. Tillväxten det senaste dygnet är 9 procent, vilket är en halvering av ökningstakten per dag under veckan. Det kan jämföras med Sverige som ligger på en 10 procentig ökning under gårdagen, vilket motsvarar veckosnittet. Däremot har Österrike 5600 smittade, mot Sveriges 2600, medan antalet avlidna i Österrike ligger på 30 personer mot Sveriges 44. Även om mätskillnader kan förklara en del av differensen, går det nog inte att bortse ifrån att Österrikes sjukvård klarar att rädda fler patienter.

Europa dämpas

Granskar vi EU, exklusive Frankrike, Spanien och Italien, dämpas ökningstakten även här. Det senaste dygnet ökade antalet smittade med 13 procent, vilket var en nedgång från dagen innan med hela 6 procentenheter. Jämför vi de senaste tre dagarnas ökningstakt ligger den på 15 procent, vilket är en nedgång mot föregående tredagarsperiod på hela 8 procentenheter. Det styrker att trenden för ökningstakten är neråt.

Antalet avlidna dämpas

Granskar vi antalet avlidna kan konstateras att ökningstakten dämpas, men att takten fortsätter att ligga på en högre nivå än antalet smittade. Så är fallet även i framgångsrika Sydkorea, där ökningstakten i smittade de senaste tre dagarna är 1 procent per dag, medan antalet avlidna ligger på 7 procent. Granskar vi samtliga 74 länder, exklusive Kina, blir ökningstakten i avlidna de senaste tre dagarna 16 procent, mot 20 procent tredagarsperioden innan dess. Europa exklusive Italien, Spanien och Frankrike ligger på 24 procent, vilket dock var en nedgång från hela 35 procent tredagarsperioden dessförinnan.

Positivt i Italien

Även här går trenderna Italiens väg. Antalet avlidna de senaste tre dagarna ligger på låga 11 procent, vilket är klart lägre än siffrorna ovan och klart lägre än de 17 procent som landet uppvisade tredagarsperioden dessförinnan. Däremot har Norden haft ett dystert facit. De senaste tre dagarnas ökning ligger på hela 31 procent, vilket är ungefär samma ökningstakt som tredagarsperioden innan. Samtliga fyra nordiska länder uppvisar en hög ökningstakt med Norge på 26 procent, Sverige på 28, Danmark på 36 och Finland på 44 procent. Det är svårförklarligt. Även Spanien och Frankrike uppvisar hög ökningstakt på 25 procent vardera. Det var dock 5 respektive 4 procentenheter under tredagarsperioden dessförinnan.

Och slutsatsen..?

Ökningstakten matts i Europa, samtidigt som Italien uppvisar trender som ser mycket hoppfulla ut. Italien är det överlägset viktigaste landet eftersom de har flest smittade och avlidna. Landet lyfts regelmässigt fram som skräckscenariot, där alla kommer att hamna till slut. Det finns ett alternativt och mer positivt synsätt. När första dödsfallet inträffade i Italien den 22 februari fanns det redan en väldigt stor mängd smittade i landet. Dagens siffra är 74000, men antalet avlidna är extremt höga 7500. Om vi antar en mycket hög dödlighet på 1 procent av de smittade (som Spanska sjukan) har Italien idag i praktiken 750 tusen smittade. Räkna tillbaka detta med en tillväxt på ungefär 8 procent per dag, vilket de långsamt växande länderna uppvisar, så hade Italien kanske 50-80 tusen smittade redan när det första dödsfallet uppdagades. Italien var chanslöst. De blev överkörda av ett expresslok.       

wysiwyg_image

Italiens ökningstakt av antalet smittade ligger allt lägre

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.