Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-17

Analys iZafe: Rivstartar året med flera Europeiska ordrar

Detta är en betald analys på uppdrag av Izafe Group utförd av Analysguiden

Svag försäljning men förbättrad kostnadskontroll
Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,4) och rörelseförlusten landade på 5,1 mkr (7,0). Operativa kostnader minskade till 3,6 mkr (6,1). Teckningsgraden från teckningsoptionerna (TO13B) uppgick till cirka 82% och iZafe erhöll cirka 19 mkr före emissionskostnader. Inkluderat befintliga medel uppgick kassan vid utgången av mars till cirka 16 mkr, vilket iZafe räknar med är tillräckligt för att ta bolaget till positivt kassaflöde. Omsättningen kom in lägre än Analysguidens prognos men vi räknar med att nyligen aviserade ordrar väger upp för avvikelsen på helårsbasis. Siffermässigt var det kostnadskontrollen som imponerade, framför allt drivet av att iZafe avslutat konsultsamarbeten och lägre utvecklingskostnader relaterat till Dosell. Ledningen räknar även med att kostnadsmassan kommer minska ytterligare under 2023.

Internationella ordrar & intressant ny storägare
Utropstecknet är de fyra internationella ordrar som iZafe ingått under årets första månader. På ledningens prognoser uppgår de totala ordervärdet till 60 mkr och spänner över ett flertal år. Ordervärdet bygger på respektive parts minsta åtagande och affären kan således bli större, eller mindre om samarbetet inte faller väl ut. Avtalen tar Dosell ut i Europa och spänner över Holland, Storbritannien, Spanien och Portugal. Redan under nästa kvartal förväntas en första leverans till holländska IVE Ventures. En av ordrarna ingicks med Ti-Medi, en återförsäljare av dosförpackningsmaskiner till mer än 650 apotek i Spanien och Portugal. Utöver att erbjuda en stor räckvidd mot apotek köpte även Ti-Medi 5% av aktierna i iZafe via en blockaffär på kursen 0,29 kr. Analysguiden ser en klar validering i att en internationell branschkollega fått upp ögonen för Dosell. Första fasen i samarbetet inleds i oktober och i januari nästa år kommer Ti-Medi och iZafe lansera ett ”unikt” men ännu okänt koncept.

2023: Fullt fokus på orderleverens
Analysguiden är imponerade över de många orders som iZafe lyckats kamma hem efter en längre period av svalt nyhetsflöde. Efter kvartalet lämnar vi våra omsättningsprognoser oförändrade givet att denna typ av affärer behöver trilla in för att våra prognoser ska infrias. Visibiliteten i ordrarna är även låg men däremot har risken i våra tillväxtantaganden minskat väsentligt. iZafe har nu ett stort arbete framför sig i att säkerställa produktion, leveransförmåga och genomföra de nödvändiga integrationer samt modifikationer som krävs för Dosell. Avslutningsvis ser vi glädjande på att kassaförbrukningen kommit ned under kvartalet och justerar därför ner kostnadsprognoserna för främst 2023 och 2024. Efter att vi justerat för utspädningseffekten från TO13B höjer vi vårt huvudscenario till 0,35 kr (0,30). Vårt optimistiska scenario justeras upp till 0,80 kr (0,70) och det pessimistiska scenariot lämnas oförändrat vid 0,05 kr.

Författare Analysguiden